ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ πρόσθετα voucher: εγγραφές έως 13/10

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/10/2016 - 19:37 | Author: Newsroom

ΕΕΤΑΑ : εγγραφές με τα πρόσθετα voucher στους παιδικούς σταθμούς

Μέχρι Πέμπτη 13/10 καλούνται όλοι οι δικαιούχοι των πρόσθετων voucher γονείς να απευθυνθούν στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους.

Διαδικασία για την εγγραφή των παιδιών στους

Συμφωνα με τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr οι γονείς θα πρέπει προσκομίσουν το voucher, το οποίο θα εκτυπώσουν από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» με την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ.

Μετά την εγγραφή υπογράφουν τη σύμβαση με τον παιδικό σταθμό σε τρία αντίτυπα, καθώς και την εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς παιδικό σταθμό για λογαριασμό τους. Στη συνέχεια θα πρεπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στην ειδική εφαρμογή «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (με την εισαγωγή του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) και να προσκομίσουν στον παιδικό σταθμό τη βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή. Να σημειωθεί ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ κα δεν ενεργοποιείται το voucher.

Οι παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ θα πρέπει μέχρι τις 17 Οκτωβρίου να υποβάλλουν στην ΕΕΤΑΑ τα ακόλουθα έγγραφα:

Την κατάσταση των ωφελουμένων ανά δομή/κατηγορία

Τις υπογεγραμμένες συμβάσεις μεταξύ του Φορέα και των ωφελουμένων,

Τις εξουσιοδοτήσεις των ωφελουμένων προς την ΕΕΤΑΑ καθώς και τη βεβαίωση ότι έχουν εισαχθεί τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου κάθε ωφελούμενου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ.

Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορές περί μη υπέρβασης της δυναμικότητας, με το συνολικό αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών ανά δομή εντός και εκτός προγράμματος.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral