ΕΕΤΑΑ Η αίτηση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/07/2014 - 01:56 | Author: Newsroom

ΕΕΤΑΑ Η αίτηση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2014 2015

Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Δομές (Παιδικοί Σταθμοί κ.α.) και για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.α.) 2014-2015

Υποβολή προτάσεων από Δομές και συγκεκριμέναΒρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελούμενους δηλαδή από μητέρες ή τους άνδρες (στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία) για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές και συγκεκριμένα Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες μητέρες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την EETAA ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Κατηγορία δικαιούχων

Γυναίκες

Σε ποιους απευθύνεται

Δομές που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως:

 • Βρεφικοί Σταθμοί
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 • Παιδικοί Σταθμοί
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜεΑ)

Οι ως άνω Δομές κατά την υποβολή της αίτησης φορέων δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:

 • Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών
 • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Ωφελούμενοι

Γυναίκες που είναι:

 • μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
 • μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

Ανδρες, στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Τι χρηματοδοτείται

Στο κείμενο της πρόσκλησης που είναι αναρτημένο στην ενότητα Σχετικά Αρχεία σε αυτή τη σελίδα αναφέρονται τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε ευρώ, που θα καταβάλλονται από την ΕΕΤΑΑ, ανά θέση που θα καλυφθεί και ανά κατηγορία για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών (κατηγορία θέσης).

Προϋπολογισμός

€ 160.000.000

Κατανομή Προπυπολογισμού ανά Περιφέρεια:

Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης: 11.200.000€
Ηπείρου: 7.680.000€
Θεσσαλίας: 12.000.000€
Ιονίων Νήσων: 2.880.000€
Δυτικής Ελλάδας: 10.080.000€
Πελοποννήσου: 8.000.000€
Βορείου Αιγαίου: 2.880.000€
Κρήτης: 12.000.000€
Κεντρικής Μακεδονίας: 38.400.000€
Δυτικής Μακεδονίας: 4.480.000€
Αττικής: 43.200.000€
Στερεάς Ελλάδας: 4.000.000€
Νοτίου Αιγαίου: 3.200.000€

Περίοδος υποβολής

από 2/7/2014 έως 4/8/2014 (Δομές: 2/7 – 21/7/2013 ώρα (14:00) Μητέρες: 25/7 – 4/8/2013 (ώρα 14:00))

Δομές: Καταληκτική ημερομηνία για την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ παραλαβή των Αιτήσεων Συμμετοχής, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 21/7/2014 και ώρα 14:00. Η «Αίτηση» υποβάλλεται στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο, αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων Φορέων. Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης (Μέρος Α) στα Σχετικά Αρχεία.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25/7/2014 έως τις 4/8/2014 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 4/8/2014 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Για τις διευθύνσεις αποστολής και αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης (Μέρος Β) που είναι αναρτημένο στην ενότητα Σχετικά Αρχεία σε αυτή τη σελίδα.

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Διεύθυνση
Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, 104 36
Τηλ
213 1320600
Φαξ
213 1320666

EETAA Γραφείο Θεσσαλίας
Διεύθυνση
Αλ. Παπαναστασίου 33 – 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα
Τηλ
2410 579220, 2410 579221, 2410 579620

ΕΕΤΑΑ Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση
Πολυτεχνείου 39 – 7ος όροφος, 546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ
2310 544731, 2310 544714

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ με τα δικαιολογητικά και τις προυποθέσεις

Loading...
 • europalso

  ideascentral