Δ΄ ΕΛΜΕΘ: «Στο ίδιο έργο θεατές ή όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι ως φάρσα αλλά ως τραγωδία»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/10/2016 - 20:59 | Author: Newsroom

Δ΄ ΕΛΜΕΘ Στο ίδιο έργο θεατές ή όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι ως φάρσα αλλά ως τραγωδία

Με τo έγγραφο αρ.πρωτ. 14948/27-09-2016 ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, μετά από γνωμοδότηση του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, αποφασίζει την εξ’ ολοκλήρου διάθεση τεσσάρων πλεοναζόντων εκπαιδευτικών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης για διοικητικό έργο.

Ερωτάται ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς και τα μέλη του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης:

1. Με ποια προβλεπόμενη διαδικασία οι τέσσερις εκπαιδευτικοί κρίθηκαν εξολοκλήρου πλεονάζοντες (δηλαδή χωρίς ούτε μία ώρα μαθήματος α΄ η β΄ ανάθεσης στην οργανική τους αλλά και στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης) τη στιγμή μάλιστα που η διαδικασία τοποθετήσεων δεν είχε ολοκληρωθεί έως στις 27 Σεπτεμβρίου 2016;

2. Δεν έπρεπε να έχει ανακοινωθεί ονομαστική κατάσταση πλεοναζόντων και στη συνέχεια πρόσκληση –αίτηση για απόσπαση σε υπηρεσίες διοίκησης της Διεύθυνσης που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί;

3. Καθώς οι τρεις από τους τέσσερις συναδέλφους έχουν ειδικότητες (ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ19), οι οποίες είναι κοινές στην Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει εξαντληθεί η δυνατότητα ανάθεσης διδακτικού έργου στην Πρωτοβάθμια όπως προβλέπεται στο αρ.25, παρ. 1, του Ν. 4203/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 33, παρ.5, του Ν. 4386/2016 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 4415/2016 – από το σχολικό έτος 2016-2017;

Η ΔΙΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, όσο και το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης οφείλουν να απαντήσουν στα εύλογα ερωτήματα που τίθενται ως προς τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα με την οποία γίνονται οι τοποθετήσεις και οι αναθέσεις διοικητικού έργου για συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου αλλά κυρίως ως προς την ισονομία και την ισοτιμία με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι οι συνάδελφοι από τη διοίκηση.

Loading...
  • europalso

    ideascentral