ΑΣΕΠ – Οι Επιλεγέντες επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/05/2018 - 20:47 | Author: Newsroom

 ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε, από το 2ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης:

1. Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: Ω6114653ΠΣ-Ν5Γ)

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ – ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ
1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΗ
2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΗ

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral