Ανάκληση απόφασης για την «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/05/2018 - 16:55 | Author: Newsroom

Mε απόφαση του Υπουργού Παιδείας ανακλήθηκε η με αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 (Β΄ 1575) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:

Στην κατάργηση του Γυμνασίου Καλλιάνων (2808010) και στην κατάργηση των ΛυκειακώνΤάξεων προσαρτημένων στο Γυμνάσιο Καλλιάνων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 (Β΄ 1575) Υπουργική Απόφαση με θέμα«Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Β. Από τη δημοσίευση της παρούσης παύουν να ισχύουν:

i) Η με αρ. 115409/Δ4/21-08-2013 (Β΄ 2128) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αναστολή-Ανάκληση εφαρμογής αποφάσεων Συγχωνεύσεων-Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», κατά το μέρος που αφορά στην κατάργηση του Γυμνασίου
Καλλιάνων (παράγραφος Δ.2).

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 115409/Δ4/21-08-2013 (Β΄ 2128) Υπουργική Απόφαση με θέμα«Αναστολή-Ανάκληση εφαρμογής αποφάσεων Συγχωνεύσεων-Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

ii) Η με αρ. 95097/Δ2/09-06-2016 (Β΄ 1757) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, Μετατροπή Γενικού Λυκείου σε Λυκειακές Τάξεις και Κατάργηση Σχολικής Μονάδας»,κατά το μέρος που αφορά στην ίδρυση από το σχολικό έτος 2016-2017 Α΄ Λυκειακής Τάξης προσαρτημένης στο Γυμνάσιο Καλλιάνων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 95097/Δ2/09-06-2016 (Β΄ 1757) Υπουργική Απόφαση με θέμα«Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, Μετατροπή Γενικού Λυκείου σε Λυκειακές Τάξεις και Κατάργηση Σχολικής Μονάδας».

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral