Αίτηση ακύρωσης για τις οργανικές θέσεις από μεταταγμένους εκπαιδευτικούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/06/2016 - 17:44 | Author: Newsroom

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας που μετατάχθηκαν από την Δευτεροβάθμια και οι οποίοι κατέθεσαν το χρονικό διάστημα 10 Φεβρουαρίου έως και 10 Απριλίου αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας για την σύσταση της οργανικής τους θέσης και της οριστικής τους τοποθέτησης σε σχολική μονάδα.

Επειδή εντός των ημερών εκπνέει το τρίμηνο που εκ του νόμου θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να απαντήσει στην αίτηση που υποβάλλατε ζητώντας την σύσταση και απόδοση σε εσάς της οργανικής σας θέσης και μας ενημερώσατε σχετικά με την αποστολή e-mail σας (αιτήσεις απόδοσης οργανικής θέσης μέχρι 10 Απριλίου 2016), θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία για την δικαστική πλέον διεκδίκηση της σύστασης της οφειλομένης από την υποχρεωτική μετάταξή σας οργανικής σας θέσης.

Για τον σκοπό αυτόν παρακαλούμε, εφόσον προτίθεστε να συμμετέχετε στην δικαστική αυτή ενέργεια (αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) να μας αποστείλετε στην παρακάτω διεύθυνση τα εξής στοιχεία:

1)Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής σας ταυτότητας.

2)Σημείωμα με τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας σας, το ΑΦΜ σας και τα στοιχεία της σχολικής μονάδας που τώρα υπηρετείτε.

3)Αντίγραφο της πράξης μετάταξής σας (ΦΕΚ ή ανακοίνωση μετάταξης στην πρωτοβάθμια).

4)Αντίγραφο της πρώτης μετά την μετάταξή σας πράξης ανάληψης υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

5)Αντίγραφο της αίτησης που καταθέσατε στο υπουργείο για την απόδοση της οργανικής θέσης σας με τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

Για τις λεπτομέρειες τις συμμετοχής σας στη δικαστική σας αυτή ενέργεια επικοινωνήστε με το Δικηγόρο Δημήτριο Θεοδωρόπουλο, οδός Μητροπόλεως, αριθμός 13, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 221082 και 6937103962.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν το πολύ μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016(προσοχή καταληκτική ημερομηνία), προκειμένου να οργανωθεί εγκαίρως η νομική μας εκπροσώπηση.

Διεύθυνση αποστολής των εγγράφων: Δικηγόρος Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, οδός Μητροπόλεως, αριθμός 13, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624.

Σημειώνεται ότι:

  • Το χρονικό διάστημα 28 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2015 είχε οριστεί χρονική περίοδος κατάθεσης αιτήσεων (υπόδειγμα που συνέταξε δια του νομικού συμβούλου η Συντονιστική επιτροπή μεταταγμένων).
  • Εξ αυτών κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στις 10 Μαρτίου, 124 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Πανελλαδικά
  • Δεύτερη χρονική οριοθέτηση κατάθεσης αιτήσεων προς το Υπουργείο (χρονικό διάστημα που όρισε η συντονιστική επιτροπή μεταταγμένων) ορίστηκε από 10 Φεβρουαρίου έως 10 Απριλίου. Τις ημέρες που διανύουμε οι συνάδελφοι αποστέλλουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να διεκδικήσουν δικαστικά ότι το Υπουργείο 3 χρόνια οφείλει και αφήνουμε τα συμπεράσματα στην κρίση σας εάν επιθυμεί και πρόκειται να το πράξει.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης της οργανικής σας θέσης και της οριστικής σας τοποθέτησης σε σχολική μονάδα με απόφαση δικαστηρίου:

Τηλ. 6979774768 και email: ozarampo@ath.forthnet.gr

ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral