Αιτησεις αναπληρωτών: Hλεκτρονικά με έλεγχο ΑΣΕΠ – Τα δικαιολογητικα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/07/2016 - 22:20 | Author: Newsroom

Μέχρι την Τρίτη 19 Ιουλίου έχουν περιθώριο να υποβάλουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (πλην των μουσικών) για την ένταξη στους και ωρομίσθιων για τις προσλήψεις της νέας σχολικής χρονιάς.

avgi.gr

Η πρόσκληση αφορά 28 ειδικότητες δασκάλων και καθηγητών, που για πρώτη φορά θα καταθέσουν ηλεκτρονικά δικαιολογητικά και προτιμήσεις.

Επίσης, για πρώτη φορά μπορούν να δηλωθούν κατά σειρά προτεραιότητας από μία μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Θα καταρτιστούν δύο πίνακες, που θα υποβληθούν για έλεγχο στον : προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών και προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στη μοριοδότηση για φέτος, ωστόσο για ακόμη μια χρονιά δεν είναι γνωστά τα λειτουργικά κενά, προκειμένου να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί εκ των προτέρων αν θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις τους.

Στην εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), προκειμένου να υποβληθούν οι αιτήσεις, στις οποίες όμως δικαίωμα δεν έχουν -για τελευταία χρονιά- όσοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν εντός της προηγούμενης διετίας. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο ως ωρομίσθιοι.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικοί με ανάπηρο παιδί εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς και ως εκ τούτου προτάσσονται στους πίνακες.

Ακόμη, κατ’ εξαίρεση, μόνο φέτος, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης χωρίς πτυχίο εξομοίωσης, οι οποίοι έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας των δύο τελευταίων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι εγγράφονται στον ΟΠΣΥΔ με τους κωδικούς που έλαβαν μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης του TAXISnet, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, είτε ως «χρήστες από το 2012», είτε ως «νέοι χρήστες» και «χρήστες πριν από το 2012» κατά περίπτωση. Μετά την ανακοίνωση των πινάκων, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.

Βασικά δικαιολογητικά

1. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

2. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου

3. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ για την απόδειξη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους

5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

1. Αποδεικτικά της ιδιότητας της πολυτεκνίας και τριτεκνίας

3. Αποδεικτικά πάθησης από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας

5. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας

Μοριοδότηση

* Ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Διπλά μόρια για την προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα.

* Ένα μόριο για κάθε μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

* Μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

* Προτάσσονται υποψήφιοι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας (ή είναι γονείς ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%), πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, και πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Loading...
  • europalso

    ideascentral