Α.Σ.Ε.Π.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/03/2017 - 09:09 | Author: Newsroom
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(άρθρο 10 του Ν.3329/2005, όπως ισχύει)
Απεστάλησαν στην 1η Υ.ΠΕ, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:
  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ &
  • ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ (κωδ. 120)
  • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. 203)
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (κωδ. 303)
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (κωδ. 316)

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από την αρμόδια Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Loading...


  • europalso   ideascentral