26-10-16: ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ 6 Π.Δ.Ε

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/10/2016 - 16:19 | Author: Newsroom

Οι σημερινές, μέχρι στιγμής, ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. από τις Π.Δ.Ε.

1. Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ανάκληση πρόσληψης προσωρινού αναπληρωτή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016- 2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ: 5001960, του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και διαγραφή του από τον πίνακα αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2016-2017
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

2. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α. Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΚΑΙ 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001979 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.α « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

Β. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 11835/11-10-2016 (ΑΔΑ:798Κ4653ΠΣ-ΜΦΣ) απόφασης πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΚΑΙ 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001979 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.α « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

3. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κατανομή τριών (3) πιστώσεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Δείτε εδώ την κατανομή

4. Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΟΠΣ 5001514 – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Β. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ 2016-2017 ΟΠΣ 5001975 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 31 Οκτ. 2016 για την κατανομή των πιστώσεων ΕΕΠ για πρόσληψη σε ΣΜΕΑΕ – ΕΔΑΥ – ΚΕΔΔΥ. Η κατανομή των πιστώσεων θα αναρτηθεί την ίδια μέρα στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου.

5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΠΕ21,ΠΕ26,ΠΕ28,ΠΕ29,ΠΕ30,ΠΕ31 ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

6. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Ε.Β.Π. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

Loading...
  • europalso

    ideascentral