13-10-16: Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Ε.25 ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/10/2016 - 10:17 | Author: Newsroom

ΑΝΑΝΟΙΚΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.

-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τρίπολη 12-10-2016
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου μετά την αριθμ. πρωτ 9113/03-10-2016 Απόφαση Κύρωσης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Αναπληρωτώνκαι ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για το σχολικό έτος 2016-2017, καθώς και του πίνακα «Απορριπτέων» οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, ανακοινώνει:
·Την ΠΡΟΣΛΗΨΗΕΝΝΕΑ (9) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ)στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»και
·Την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσηςστα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2016-2017», με Κωδικό ΟΠΣ 5002109, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων
·Τα ΚΕΝΑ(ανά Νομό) στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα και
Κ Α Λ Ε Ι
τους υποψήφιους προσωρινούς αναπληρωτές Ε.Ε.Π. οι οποίοι βρίσκονται σε θέση από 1 έως και 20 στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.–ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ να συμπληρώσουν τις επισυναπτόμενες υπεύθυνη δήλωση και Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ και Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης από σήμερα Τετάρτη 13 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης πρέπει να συμπεριλάβετε με τη σειρά που επιθυμείτε όλα τα λειτουργικά κενά των νομών που είχατε δηλώσει στην αρχική σας Αίτηση. Εάν, για παράδειγμα, στην αρχική σας Αίτηση είχατε δηλώσει όλους τους νομούς της Πελοποννήσου, τότε θα πρέπει στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης να συμπληρώσετε με τη σειρά που επιθυμείτε όλες τις σχολικές μονάδες που δίνονται ως λειτουργικά κενά.
 • Σε περίπτωση που παραλείψετε κάποια επιλογή αλλά με βάση τη σειρά σας στον πίνακα πρέπει να τοποθετηθείτε εκεί, τότε η πρόσληψη και τοποθέτησή σας θα γίνει στο κενό αυτό ανεξάρτητα αν το έχετε συμπεριλάβει ή όχι στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης (δηλαδή πρέπει να εξαντλούνται όλα τα κενά του κάθε νομού που έχετε δηλώσει και στη συνέχεια να προχωράτε στακενά της επόμενης προτίμησης).
 • Εάν στην αρχική σας Αίτηση δεν είχατε δηλώσει κάποιο νομό, τότε δεν έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε κενά του νομού αυτού στην Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης.
 • Η σειρά των νομών που είχατε δηλώσει στην αρχική σας Αίτηση είναι δεσμευτική.
Η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης δήλωσης τοποθέτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί α) μέσω emailστο mail@pdepelop.grμε σκαναρισμένο αρχείο ώστε να φαίνονται οι υπογραφές ή β) μέσω φαξ στο 2710230118. Για τα αρχεία που θα παραλάβουμε μέσω email, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής, ενώ για αυτά που θα αποστέλλονται μέσω fax, παρακαλούμε επιβεβαιώστε την παραλαβή τους τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2710230111.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταληκτική προθεσμία για την αποστολή των ανωτέρω είναι 14 Οκτωβρίου 2016. Εάν δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα, τότε η τοποθέτησή σας θα γίνει σε κάποιο από τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά των νομών που δηλώσατε στην αρχική σας Αίτηση.
 • Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των Αιτήσεων-Δηλώσεων Τοποθέτησης, θα αναρτηθούν ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου με έκδοση και ανάρτηση σχετικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά 1-7 που αναγράφονται στο με αριθ. πρωτ. 9047/30-09-2016 έγγραφό μας, αναρτημένο την ίδια μέρα στην ιστοσελίδα μας. Η ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας.
 • Εάν το όνομά σας δε βρίσκεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. σημαίνει ότι τα λειτουργικά κενά των νομών που είχατε επιλέξει στην αρχική σας Αίτηση καλύφθηκαν από υποψήφιους που βρίσκονταν σε ανώτερη θέση από εσάς στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. και δεν προσλαμβάνεστε στη φάση αυτή, αλλά υπάρχει πιθανότητα, αν δοθούν επιπλέον πιστώσεις, να προσληφθείτε σε επόμενη φάση. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.
 • Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ. 10 της εγκυκλίου 118640/Δ3/19-07-2016, πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Όσοι υποψήφιοι δεν προσέλθουνεμπρόθεσμα για να αναλάβουν υπηρεσίαή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος. Ημερομηνία ανακοίνωσης πρόσληψης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου των ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.
 • Για τη λίστα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας δείτε το αναρτημένο έγγραφο με αριθ. πρωτ. 9047/30-09-2016.
 • Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση τοποθέτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα την πρόσληψή σας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Loading...
 • europalso

  europalso

  ideascentral