Παγίδα με την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔25/01/2017 - 08:24 | Author: Newsroom

Το τελικό ύψος των εισφορών που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι αποσαφηνίζει η πρώτη εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Η κατώτατη εισφορά για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με δραστηριότητα άνω 5ετίας ορίζεται στα 167,95 ευρώ το μήνα.

Οι κατώτατες εισφορές για νέους επιστήμονες με δραστηριότητα 0-2 ετών ορίζονται στα 108,17 ευρώ το μήνα και 3-5 ετών στα 120,47 ευρώ. Η ανώτατη μηνιαία εισφορά φτάνει στα 1.589,49 ευρώ.

Οι νέοι επιστήμονες με δραστηριότητα 0-5 έτη χρεώνονται ασφαλιστική οφειλή:

από τη μειωμένη καταβολή ασφαλίστρου (14% για τα πρώτα 2 έτη και 17% για τα επόμενα τρία αντί 20%) και

από τη μειωμένη κατώτατη βάση υπολογισμού (410,2 αντί 586 ευρώ).

Η συγκεκριμένη έκπτωση αποτελεί ασφαλιστική οφειλή το οποίο πρέπει να επιστραφεί. Η οφειλή εξοφλείται κατά 1/5 ετησίως, όταν το εισόδημα του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις 18.000 ευρώ και μέχρι την 15ετία. Όπως ξεκαθαρίζεται, η οφειλή «προσαυξάνεται κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την ελληνική Στατιστική Αρχή».

Βάση υπολογισμού είναι το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα από την άσκηση ασφαλιστέας δραστηριότητας το προηγούμενο έτος (κατ΄ αρχήν του 2015).

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού με διακριτό κωδικό εντολής 25 ψηφίων. Εισφορές που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/16 θα εισπράττονται μέσω των υφιστάμενων συστημάτων.

Βάση υπολογισμού εισφορών

1. Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

2. Το ΚΦΑ προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος και για την δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από δραστηριότητες ή ιδιότητες που δημιουργούν υποχρέωση ασφάλισης.

Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015).

Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).

3. Θεσπίζεται Κατώτατη και Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές.

Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (Ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 €).

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων η κατώτατη βάση λαμβάνεται μειωμένη και ορίζεται ως ποσοστό 70% της κατώτατης βάσης: 586,08 *70% =410,26 € (Ετήσιο 410,26*12 = 4923,12 € ).

Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 € (Ετήσιο 5860,80*12=70.329,60€).

Η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώδεκα (12).

4. Επί μελών εταιρειών βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία.

5. Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.

6. Επί μη εκκαθαρισμένων και μη υποβληθεισών δηλώσεων, ως βάση υπολογισμού εισφορών θα λαμβάνεται το ΚΦΑ από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με έως δύο εργοδότες οι εισφορές θα κατανέμονται ως εξής…

Ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει το 1/3 των εισφορών για κύρια ασφάλιση (6,67%) και για υγεία (2,55%), ενώ εάν προβλέπεται υποχρεωτική εισφορά για επικούρηση και εφάπαξ θα καταβάλλει επιπλέον 3,50% και 2% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, ο εργοδότης – αντισυμβαλλόμενος θα καταβάλλει εισφορές κύριας ασφάλισης 13,33%, εισφορές υγείας 4,55%, και αν υπάρχει επικούρηση και εφάπαξ, 3,5% και 2% αντίστοιχα.

newsbeast

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral