Οφειλή ανεπίδεκτη είσπραξης. Τι σημαίνει αυτό , πως δένει τον οφειλέτη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔14/10/2016 - 09:27 | Author: Newsroom

Κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει ότι από τη στιγμή που μια οφειλή του προς το Δημόσιο χαρακτηρίζεται ανεπίδεκτη είσπραξης, μπορεί να ηρεμήσει.

Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική.

Από την ώρα που η Φορολογική Διοίκηση θα χαρακτηρίσει μια οφειλή ανεπίδεκτη είσπραξης, ο φορολογούμενος πρακτικά έχει δεμένα τα χέρια. Όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, των θυρίδων περιλαμβανομένων είναι δεσμευμένοι.

Φορολογική ενημερότητα δεν μπορεί να χορηγηθεί για κανένα λόγο, παρά μόνο βεβαίωση οφειλής που σημαίνει πως όποια χρήματα τυχόν εισπράξει, το δημόσιο θα λάβει πρώτα το μερίδιο του χρέους που οφείλεται, ενώ η παραγραφή της οφειλής αναστέλλεται αυτοδίκαια.

Το θέμα της διάκρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης επανήλθε στην επικαιρότητα μετά την έκδοση εγκυκλίου από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών διαχωρισμού της ήρας από το σιτάρι. Από τα 90 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών και φρέσκων) ενδεικτικό είναι ότι τα 12 δισ. ευρώ αφορούν σε πτωχευμένους. Επιπλέον 8 δισ. ευρώ αφορούν σε ΔΕΚΟ.

Στον κατάλογο των μεγαλοοφειλετών, νομικών προσώπων, πρώτη πρώτη φιγουράρει η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή με ληξιπρόθεσμες οφειλές (και συνεισπραττόμενα) συνολικού ύψους 8,5 δισ. ευρώ. Οι πιθανότητες είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Όμως δεν διαγράφονται. Επιδιώκεται να ξεκαθαρίσουν, ώστε η Φορολογική Διοίκηση να επικεντρωθεί στην είσπραξη των χρεών αυτών που έχουν αυξημένες πιθανότητες να καταλήξουν στο ταμείο του δημοσίου.

Οι σχετικές με το διαχωρισμό των ανεπίδεκτων οφειλών διατάξεις νόμου ισχύουν από το 2013 (Ν 4152) αλλά μέχρι σήμερα έχουν γίνει ελάχιστα. Τώρα καταβάλλεται μία ακόμα προσπάθεια, η οποία παρεμπιπτόντως αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση.

Τι σημαίνει για τον οφειλέτη

Για τον οφειλέτη, το χρέος του οποίου έχει χαρακτηριστεί ανεπίδεκτο είσπραξης, οι συνέπειες είναι πολλές. Μεταξύ αυτών, για δέκα χρόνια, αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της οφειλής, δεν χορηγείται στον ίδιο αλλά και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία (χορηγείται μόνο βεβαίωση οφειλής προκειμένου για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων), δεσμεύονται στο σύνολό τους τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί καθώς και το περιεχόμενων θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Αν στο μεταξύ, το δημόσιο διαπιστώσει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων μετά την καταχώριση της οφειλής στο ειδικό (ηλεκτρονικό) βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης, διατηρεί το δικαίωμα λήψης όλων των προβλεπόμενων αναγκαστικών μέτρων και διενέργειας συμψηφισμού. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, ακόμα και όταν έχει χαρακτηριστεί μια οφειλή ανεπίδεκτη είσπραξης, με το που θα διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου περιουσιακού στοιχείου, θα γίνεται άμεσα κατάσχεση.

Στην εγκύκλιο Πιτσιλή, περιγράφεται ένα ιδιαιτέρως αυστηρό πλαίσιο για να φτάσει να χαρακτηριστεί μια οφειλή ανεπίδεκτη είσπραξης. Πριν από αυτό, τα αρμόδια όργανα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να:

1. Εχουν λάβει όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, διοικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη

2. Εχει διενεργηθεί εκτεταμένη έρευνα γα τον εντοπισμό κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας , λαμβάνοντας αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία

3. Εχει ολοκληρωθεί η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων (μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες, μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, τόκοι καταθέσεων εξωτερικού)

4. Εχουν δεσμευθεί στο σύνολό τους (ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της σύμβασης μεταξύ του οφειλέτη ή των συνυπόχρεων προσώπων και του πιστωτικού ιδρύματος) καταθέσεις, πάσης φύσεως λογαριασμοί και παρακαταθήκες αλλά και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να αποτραπεί η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 300.000 ευρώ μπορούν να χαρακτηριστούν ανεπίδεκτες είσπραξης με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη ενώ για μεγαλύτερες οφειλές απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Euro2day

Loading...
  • europalso

    ideascentral