ΟΑΕΔ – Παιδικές κατασκηνώσεις: Προσωρινά αποτελέσματα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔18/05/2017 - 14:11 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων και οι Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε .

παιδικές κατασκηνώσεις 2017: Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 19.05.2017 μέχρι την 23.05.2017 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 24.05.2017 και ώρα 14:00. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων, σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ

ΟΑΕΔ: Τελικοί πίνακες μοριοδότησης για τις προκηρύξεις του ν. 2643/1998

ΟΑΕΔ: Τα επιδόματα που καταργούνται

Loading...
  • europalso

    ideascentral