Ανατροπή στους μισθούς Στρατού, Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικής

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔15/05/2017 - 12:55 | Author: Newsroom

Η ριζική αναμόρφωση των , με βάση τα οποία αμείβονται εκατοντάδες χιλιάδες λειτουργοί του Δημοσίου, όπως οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, οι καθηγητές των Τ.Ε.Ι., οι γιατροί του ΕΣΥ, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, οι ερευνητές και οι αρχιερείς, προβλέπεται με τα άρθρα 123-162 του .

‘Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου, «στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων, υιοθετήθηκαν δύο κύριες κατευθύνσεις : αφενός η ανάγκη περιορισμού του σημερινού αριθμού τους (από 20 περίπου που είναι σήμερα σε 7) και αφετέρου η προσπάθεια εξορθολογισμού των αποδοχών του προσωπικού που αμείβεται με αυτά, είτε με τη συγχώνευση ορισμένων επιδομάτων από αυτά που καταβάλλονται σήμερα είτε με την κατάργηση ορισμένων άλλων που στερούνται στην πραγματικότητα δικαιολογητικού λόγου χορήγησης».

«Επιπλέον, κατά την παρούσα αναμόρφωση θεωρήθηκε απαραίτητη η εξασφάλιση της κατ’ αρχήν σταθερότητας των αποδοχών όλων των λειτουργών ή υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, και η αποφυγή της ανατροπής του επιπέδου των αποδοχών τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η, χωρίς περισπασμούς, ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους», σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση.

Στην περίπτωση που από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών προκύψει μείωση αποδοχών, η διαφορά θα διατηρείται ως προσωπική, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μείωση στις αποδοχές των λειτουργών ή υπαλλήλων και η οποία θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου.

Στην περίπτωση που από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών προκύψει αύξηση των αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων, αυτή χορηγείται σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μεγάλη δημοσιονομική επιβάρυνση.

Oι κατηγορίες λειτουργών του Δημοσίου στις οποίες αφορούν οι αλλαγές είναι οι εξής:

α) Τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

β) Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), το Διδακτικό και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι Καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), το προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), τα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικό Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι..

γ) Οι Ερευνητές και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, που υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε..

δ) Οι Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι Ιατροί και Οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., οι έμμισθοι ειδικευόμενοι ιατροί, οι Επικουρικοί Ιατροί, οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι Ιατροί Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών.

ε) Οι Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

στ) Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού κλάδου, το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

ζ) Οι Αρχιερείς.

η) Οι Μουσικοί, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.), της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.).

Οι αλλαγές που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο στα μισθολόγια των παραπάνω κατηγοριών λειτουργών του Δημοσίου έχουν αναλυτικά ως εξής:

1) Το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος αναμορφώνεται στα εξής σημεία:

α) Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατατάσσονται σε 4 μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, τον διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.

β) Οι βασικοί μισθοί των εν λόγω κατηγοριών ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το υφιστάμενο κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος.

γ) Προβλέπεται επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας διαφοροποιούμενο ανά διοικητικό βαθμό, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών.

δ) Καθιερώνεται επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο ανά βαθμό από τον βαθμό του Ταγματάρχη (και αντιστοίχων) και άνω.

ε) Θεσπίζεται νέο επίδομα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο νομό Έβρου και στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Σαμοθράκης, καθώς και στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στη Σκύρο.

στ) Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών.

2) Ενοποιούνται 8 ειδικά μισθολόγια που ρυθμίζουν το μισθολογικό καθεστώς λειτουργών του εν γένει διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δημιουργείται ενιαία μισθολογική κλίμακα (εξέλιξη σε 16 Μισθολογικά Κλιμάκια ανά βαθμίδα), για την οποία ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου. Στους νέους βασικούς μισθούς ενσωματώνεται το καταργούμενο χρονοεπίδομα.

3) Προβλέπεται:

– ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας το οποίο διαφοροποιείται ανά βαθμό και ανά κατηγορία για τα μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και λοιπών δικαιούχων

– ειδικό επίδομα έρευνας το οποίο διαφοροποιείται ανά βαθμίδα και ανά κατηγορία Ερευνητών και λοιπών δικαιούχων

– επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, το οποίο διαφοροποιείται ανά βαθμό για τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ. και λοιπούς δικαιούχους

-ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας διαφοροποιούμενο ανά βαθμό για τους Ιατροδικαστές του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

-επίδομα ειδικών καθηκόντων διαφοροποιούμενο ανά βαθμό για τους υπαλλήλους του Διπλωματικού κλάδου και τους λοιπούς δικαιούχους

-επίδομα μουσικής και οργάνου διαφοροποιούμενο ανά κατηγορία για τους μουσικούς.

4) Αναγνωρίζεται εφεξής για μισθολογική εξέλιξη η παρασχεθείσα υπηρεσία που αφορά διδακτικό και ερευνητικό έργο σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, ΕΠ των ΑΤΕΙ και για ερευνητές.

5) Ενοποιούνται σε ένα κοινό σύστημα αμοιβών οι Ιατροί και Οδοντίατροι του Ε.Σ.Υ. και το λοιπό ιατρικό προσωπικό με τους Ιατροδικαστές του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

α) Χορηγείται επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο δεν συνδέεται αποκλειστικά με κατοχή συγκεκριμένου βαθμού αλλά συναρτάται και με την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου οργανικών μονάδων.

β) Εντάσσονται στο ειδικό μισθολογικό καθεστώς των ιατρών και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου (σήμερα αμείβονται με τον ν. 4354/2015). Ειδικότερα, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου κατατάσσονται σε συγκεκριμένο μισθολογικό κλιμάκιο χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη.

γ) Καθορίζεται εφεξής ρητά στο νόμο το ύψος του ωρομισθίου της αποζημίωσης εφημεριών ανά βαθμό αποσυνδεόμενο από τον κατεχόμενο βασικό μισθό, όπως ισχύει σήμερα. Ο εν λόγω επανακαθορισμός του προκαλεί αύξηση ύψους 6%.

δ) Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών των Ιατρών και Οδοντιάτρων των Κέντρων Υγείας.

6) Καθορίζεται ο βασικός μισθός των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, διαφοροποιούμενος ανά κατεχόμενη θέση – αξίωμα.

7) Δεν ισχύει εφεξής το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών για τους μουσικούς.

8) Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη:

α) Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το μηνιαίο επίδομα των 100 ευρώ το οποίο χορηγείται στα στελέχη που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο. Eπίσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

β) Για τα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, μέλη Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), το εκπαιδευτικό και εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), το Διδακτικό και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), τους Καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) των Α.Σ.Ε.Ι., μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. τα έξοδα παράστασης που κυμαίνονται από 100 έως 250 ευρώ και η ειδική αμοιβή που χορηγείται στους γιατρούς, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια.

γ) Για τους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε. το επίδομα θέσης ευθύνης των 500 ευρώ το μήνα που χορηγείται στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και το επίδομα θέσης ευθύνης των 400 ευρώ που καταβάλλεται στους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων.

Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

δ) Για τους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Ε, τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις της περ. Ε και ΣΤ της παρ. 1 του άρθρου 136. Το επίδομα της περ. Ε της παρ. 1 του άρθρου 136 λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

ε) Για τους Αρχιερείς, η αποζημίωση εξόδων παράστασης η οποία ανέρχεται σε 100 ευρώ το μήνα για τον Αρχιεπίσκοπο και σε 50 ευρώ για τον εν ενεργεία Μητροπολίτη.

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.

10) Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής:

α) Εφόσον η μηνιαία αύξηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ, αυτή καταβάλλεται άμεσα και σε μία δόση.

β) Εφόσον η μηνιαία αύξηση υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ, αυτή καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Για τη σύγκριση των αποδοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

11) Παύει να ισχύει η αναστολή κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και μισθολογικής προαγωγής των λειτουργών και υπαλλήλων που υπάγονται στις παραπάνω διατάξεις.

enikonomia

Loading...
  • europalso

    ideascentral