1.293 προσλήψεις μονίμων και εποχικών σε ΟΤΑ, νοσοκομεία, ΔΕΚΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔09/05/2017 - 15:16 | Author: Newsroom

: Με εποχικό προσωπικό ενισχύονται τρεις ΔΕΚΟ μέσα στην εβδομάδα. Αναλυτικά, σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για 300 θέσεις εργασίας σε , ΔΕΔΔΗΕ και ΕΥΔΑΠ.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν ειδικότητες όπως τεχνίτες, εργάτες, καταμετρητές, οδηγοί και υπάλληλοι γραφείου. Οι αιτήσεις για την ΕΥΔΑΠ υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Ωρωπού 156, Τ.Κ. 111 46 Γαλάτσι, απευθύνοντάς τες στην Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας, υπ’ όψιν κ. Ευμορφίας Μπούρα (τηλ. επικοινωνίας: 210 21 44 201 και 210 21 44 090).

Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Προσωπικού στα τηλέφωνα: 210 21 44 248, 068, 077, 225 & 461. ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων για στις ΔΥΕΠ

Loading...
  • europalso

    ideascentral