ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Φ.Ε.Ψ.Υ. ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/01/2017 - 15:43 | Author: Newsroom

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «ΤΟ ΣΤΕΚΙ» ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Η Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Α.μ.Κ.Ε.,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων «ΤΟ ΣΤΕΚΙ»», καλεί όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου με την ειδικότητα του
Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων «ΤΟ ΣΤΕΚΙ».
Η παρούσα πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες:
– στην ιστοσελίδα της Φ.Ε.Ψ.Υ.: www.fepsi.gr
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο, με θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 –
14:00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου έως και
της καταληκτικής) την αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 18/1/2017, ημέρα Τετάρτη έως και την 1/2/2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 16.00 μ.μ., στη διεύθυνση: Φ.Ε.Ψ.Υ., Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλέφωνο/φαξ: 22310-36992.
Πληροφορίες:
– Φ.Ε.Ψ.Υ., Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία
Τηλέφωνο/ φαξ 22310-36992, ώρες 10:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
e-mail: info@fepsi.gr

κ. Αθανάσιος Κύρος

Λαμία, 17/1/2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ
Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral