Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για τα μόρια προϋπηρεσίας στον ενιαίο πίνακα κατάταξης Εκπαιδευτικών Μειονοτικών Σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/05/2018 - 18:30 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.821/136077/Η2/2-9-2015 (Β’ 1872) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης της παρ. 5 του άρθ. 7Α του ν. 3848/2010 (Α΄71)»

Αποφασίζουμε

Αντικαθιστούμε το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του αρθ. 2 της αριθμ. Φ.821/136077/Η2/2-9-2015 (Β’ 1872) απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης της παρ. 5 του άρθ. 7Α του ν. 3848/2010 (Α΄71)», όπως προστέθηκε με την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/11-9-2015 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2032) και τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.821/95740 Η2/10-6-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1798), ως ακολούθως:

«Κατά τη σύνταξη του Πίνακα Α΄ η προσμέτρηση δύο (2) μορίων για κάθε μήνα προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα σχολεία ισχύει από το σχολικό έτος 2019-2020, με προσμέτρηση της προϋπηρεσίας που πραγματοποιείται εφεξής, χωρίς προσμέτρηση δύο (2) μορίων για κάθε μήνα προϋπηρεσίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 έως και 2018-2019».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Loading...
  • europalso

    ideascentral