Το έργο της ομάδας Εργασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/02/2016 - 10:17 | Author: Newsroom

Μέσα σε ένα μήνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από την Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιωάννη Παντή, ο έλεγχος πληρότητας και η συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης εξωτερικού, η ηλεκτρονική καταγραφή των φακέλων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων,καθώς και η κατηγοριοποίηση όλων των αιτήσεων ανά:

i.

Νομοθετικό πλαίσιο (επαγγελματικά προσόντα ή ισοδυναμία τίτλων σπουδών)

ii. Γνωστικό πεδίο (επάγγελμα, ειδικότητα κ.λπ.)

iii. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα χορήγησης τίτλων.

Στην απόφαση με θέμα » Σύσταση- Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον έλεγχο πληρότητας και συμπλήρωση φακέλων αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών εξωτερικού» ορίζεται ότι από την ανάληψη της αρμοδιότητας και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, τα μέλη της ομάδας εργασίας θα εργάζονται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του έργου σε καθημερινή βάση, εντός ή και εκτός ωραρίου εργασίας τους, προκειμένου να ανταποκριθούν με συνέπεια και ταχύτητα στα καθήκοντα που τους ανατίθενται με την παρούσα Απόφαση.

Η απόφαση

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral