Τι ισχύει για το εργασιακό ωράριο, τις εξωδιδακτικές εργασίες και τις συνεδριάσεις συλλόγων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/10/2014 - 10:05 | Author: Newsroom

Τι ισχύει για το εργασιακό ωράριο και τις εξωδιδακτικές εργασίες; Τι ισχύει για τις συνεδριάσεις των συλλόγων;

Σε μια εποχή που το δημόσιο σχολείο πλήττεται βίαια και που ο ρόλος των εκπαιδευτικών απαξιώνεται ηθικά και οικονομικά, πληροφορούμαστε ότι κάποιοι διευθυντές, επικαλούμενοι την υπουργική απόφαση για το καθηκοντολόγιο του 2002, επιχειρούν να μας επιβάλουν μια περαιτέρω άτυπη αύξηση του διδακτικού μας ωραρίου, με πρόσχημα την αναπλήρωση των κενών, όταν απουσιάζουν συνάδελφοι, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Και μάλιστα γίνεται προσπάθεια να παγιωθεί αυτή η τακτική αναπλήρωσης των κενών, όταν δεν είναι εφικτή η ανασύνταξη του ημερήσιου προγράμματος για την κάλυψη των κενών.

Αρχικά επισημαίνουμε τα εξής:
• Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι σαφώς καθορισμένο από το άρ. 14 παρ. 13 ν. 1566/85, το ν .4152/2013, υποπ. Θ1, παρ.2 και το ν. 2413/1996 αρ.48, παρ.2, που λαμβάνει υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή ή υποδιευθυντή) και είναι βεβαίως γνωστό.
• Ο ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί «παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα». (ν. 1566/85 άρ.13. παρ.8 και άρ.14, παρ.20).
Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση α) δεν μπορεί να αναθέτει κάποιος σε εκπαιδευτικό κάποιο έργο όποτε αυτός νομίζει. Το έργο πρέπει να είναι συγκεκριμένο και να έχει ανατεθεί στη συνεδρίαση του συλλόγου καθηγητών που γίνεται για ανάθεση εργασιών. (Ο νόμος λέει «έχει ανατεθεί», όχι ανατίθεται). β) δεν επιτρέπεται κανείς να αναθέσει σε συνάδελφο κάποιο έργο που δεν εντάσσεται ούτε στα διδακτικά ούτε στα εξωδιδακτικά του καθήκοντα. Και τα καθήκοντα αυτά παρουσιάζονται στο νόμο με απόλυτη σαφήνεια. Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται κανείς να υποχρεώσει εκπαιδευτικό να «απασχολήσει» τους μαθητές για να καλύψει το κενό συναδέλφου που απουσιάζει, αφού η «απασχόληση» δεν εντάσσεται ούτε στο διδακτικό έργο ούτε στα εξωδιδακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού.
Κάποιοι διευθυντές, επικαλούμενοι και ερμηνεύοντας κατά την εκτίμησή τους την παρακάτω υπουργική απόφαση, επιχειρούν να παραβιάσουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των συναδέλφων και προσπαθούν να τους επιβάλουν να καλύπτουν στο κενό τους το κενό συναδέλφου που απουσιάζει και μάλιστα να μπουν σε τμήμα που δεν το έχουν στο ημερήσιο πρόγραμμα ή δεν το έχουν αναλάβει καθόλου κατά το τρέχον σχολικό έτος. (Υπενθυμίζουμε ότι η κατανομή των τμημάτων και των μαθημάτων γίνεται στην αρχή του σχολικού έτους με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων).
• Σύμφωνα λοιπόν με την επικαλούμενη υπουργική απόφαση Φ. 353.1/324/ 105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340/16-10-02), το γνωστό «Καθηκοντολόγιο», άρ. 29 παρ. 8 ο διευθυντής «φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό» και άρ. 38, παρ. 25 οι εκπαιδευτικοί «αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και ανάλογα με την περίπτωση ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή».
• Η αντικατάσταση εκπαιδευτικού που λείπει από διαθέσιμο εκπαιδευτικό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο α) στην περίπτωση που υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμος εκπαιδευτικός, δηλαδή που δεν καλύπτει ωράριο και τυχαίνει να είναι της ίδιας ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που απουσιάζει ή β) στην περίπτωση που το ΠΥΣΔΕ διαθέσει εκπαιδευτικό για αναπλήρωση. Η ερμηνεία κάποιων διευθυντών ότι διαθέσιμος εκπαιδευτικός για την κάλυψη του κενού είναι γενικά και αόριστα όποιος έχει κενό είναι αυθαίρετη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση εκπαιδευτικού από κάποιον άλλης ειδικότητας, διότι απλούστατα απαγορεύεται η παραβίαση του αναλυτικού προγράμματος. Ο διευθυντής μπορεί να μετακινήσει ώρα συναδέλφου για να καλύψει ένα κενό, δεν μπορεί όμως να παραβιάσει το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο διδακτικό του ωράριο (όπως το ορίζουν οι νόμοι που αναφέραμε).
• Η παραπάνω υπουργική απόφαση, στο σημείο που αναφέρεται σε «απασχόληση» των μαθητών από διαθέσιμο εκπαιδευτικό, είναι προδήλως παράνομη, αφού είναι αντίθετη με τους νόμους που έχουμε αναφέρει – στους οποίους ορίζονται ρητά το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο και οι εξωδιδακτικές εργασίες των εκπαιδευτικών – και σε καμία περίπτωση δεν υπερτερεί των νόμων.
•Κανείς συνάδελφος δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Εξάλλου, τα κενά του εκπαιδευτικού στο ωρολόγιο πρόγραμμα εντάσσονται στο εργασιακό του ωράριο και αξιοποιούνται από τον ίδιο για διδακτική προετοιμασία (προετοιμασία εποπτικών μέσων διδασκαλίας , φωτοτυπίες, διορθώσεις, προετοιμασία διαγωνισμάτων –τεστ- ασκήσεων-τετραδίων κ.α ), για ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων , δικαιολόγηση απουσιών και για παροχή του συγκεκριμένου εξωδιδακτικού έργου που έχει αναλάβει, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς.
• Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού η αναπλήρωση των κενών ή η ανασύνταξη του προγράμματος μπορεί να γίνεται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο, διαφορετικά πρόκειται για καταστρατήγηση του διδακτικού τους ωραρίου και για υποχρεωτική υπερωρία. (Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΔΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα).
• Καλούμε τους συναδέλφους, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής κάλυψης κενού ή υπερωρίας, να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους. Αν συμβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να μπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριμένη παράνομη ανάθεση με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό, νομικό) και να μην την εφαρμόσουν.
Σύμφωνα με το ν. 1566/85 άρ.13. παρ.8 και άρ.14, παρ.20 (που αναφέραμε παραπάνω), είναι προφανές ότι είναι προδήλως παράνομη η υποχρέωση των συναδέλφων από κάποιους διευθυντές να παραμένουν στο σχολείο 8-2, χωρίς να έχουν να επιτελέσουν συγκεκριμένο έργο. Προδήλως παράνομα είναι και τα διπλά προγράμματα. Δηλαδή, άλλο πρόγραμμα (σύννομο) να πηγαίνει στο Σχολικό Σύμβουλο και τη Διεύθυνση και άλλο – με υποχρεωτικές ώρες παραμονής του εκπαιδευτικού στο σχολείο – να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Τέλος, σε σχέση με τις ώρες συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων επισημαίνουμε τα εξής:
Σύμφωνα με το ν. 1586/85 αρ.11, ΣΤ §2 «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων». Αυτό σημαίνει ότι οι συνεδριάσεις γίνονται 8-2 και δεν επιτρέπεται την ώρα της συνεδρίασης κάποιοι εκπαιδευτικοί να κάνουν μάθημα, επειδή πχ είχαν προγραμματίσει τεστ ή είχαν μείνει πίσω στην ύλη. Οι συνεδριάσεις του συλλόγου είναι σημαντικότατος θεσμός για τη λειτουργία του σχολείου, πολύ πιο σημαντικός από το μάθημα που δε θα γίνει. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μετέχουν σ’ αυτές χωρίς το άγχος τού τι θα συμβεί με το μικρό παιδί τους που είναι στο δρόμο ή με το γέροντα γονιό τους κλπ. Παρά τις όποιες αντιδραστικές αλλαγές προωθούνται (πχ διευθυντές – manager), κανείς νομοθέτης δεν έχει τολμήσει μέχρι τώρα να ορίσει ότι οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας.
Όποιοι διευθυντές συγκαλούν συνεδριάσεις εκτός ωραρίου εργασίας παραβιάζουν και το πνεύμα και το γράμμα του νόμου.
Οι διευθυντές των σχολείων έχουν χρέος να διασφαλίσουν την ήρεμη, ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου τους στις συνεδριάσεις του συλλόγου. Και οι σύλλογοι έχουν χρέος να αποτρέψουν τις όποιες αυθαιρεσίες.
Σε ό,τι μας αφορά, δηλώνουμε ότι θα αποδεχθούμε και θα λειτουργήσουμε στο ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με όποια απόφαση πάρουν οι ΕΛΜΕ μας για τους διευθυντές που καταστρατηγούν τα δικαιώματα των συναδέλφων μας.
30/9/2014
Μαρία Δανιήλ
Αιρετός στο ΠΥΣΔΕ Δ΄ Αθήνας
Μάκης Μαυρέλης
Αναπλ. Αιρετός στο ΠΥΣΔΕ Δ΄Αθήνας
(εκπρόσωποι του ψηφοδελτίου
«Συσπείρωση για μια Αγωνιστική Παρέμβαση» στη Δ΄ Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης)
ΕΛΜΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Ε. Βενιζέλου 175, Καλλιθέα, 17675
e-mail: elmedath@gmail.com Καλλιθέα, 1/10/2014
Εξωδιδακτικές εργασίες – συνεδριάσεις συλλόγων
Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες εκπαιδευτικοί της ΕΛΜΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες Διευθυντές των σχολείων της ΕΛΜΕ
Μια δύσκολη για όλους μας χρονιά έχει ήδη αρχίσει. Οι αναγκαστικές μετακινήσεις πολλών από εμάς σε 2, 3 ή και περισσότερα σχολεία, οι υπερφορτωμένες τάξεις, το φουσκωμένο από πέρσι διδακτικό ωράριο, η αύξηση των εξωδιδακτικών μας εργασιών (από τις γραφειοκρατικές δουλειές και τις εφημερίες μέχρι και την ανάληψη χρεών φύλακα), η επιδείνωση των συνθηκών διδασκαλίας μέσα στη σχολική αίθουσας, μαζί με τη μόνιμη ανασφάλεια, την απειλή της αξιολόγησης – χειραγώγησης – κατηγοριοποίησης και το μισθό που δεν φτάνει πλέον να ικανοποιήσει στοιχειώδεις ανάγκες μας, έχουν δημιουργήσει ήδη μια πιεστική ατμόσφαιρα στο σχολείο η οποία μεταφέρεται και στο σπίτι μαζί με τη δουλειά του σχολείου που μας συνοδεύει (διορθώσεις, διαγωνίσματα κλπ).
Στο πλαίσιο αυτό η μεγαλύτερη άμυνα είναι το δυνάμωμα των σχέσεων μέσα στους συλλόγους μας, η κατανόηση, η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη. Απαιτείται να είμαστε κοντά στο σωματείο μας, να σηκώσουμε το κεφάλι μας, να μετρήσουμε όλα όσα μας έχουν πάρει και να μην πάψουμε συλλογικά να διεκδικούμε όσα ανήκουν σε εμάς και τους μαθητές μας.
Επειδή υπάρχουν κάποιες αναφορές – καταγγελίες από συναδέλφους στα σχολεία της ΕΛΜΕ μας για υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο από 8 – 2 μ.μ., χωρίς συγκεκριμένο αντικείμενο, υπενθυμίζουμε ότι:
Α) Ο Νόμος 1566/85, ο οποίος καθορίζει τις εργασιακές σχέσεις, αναφέρει με σαφήνεια ότι ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο είναι έως 30 ώρες, oι οποίες καθορίζονται: από τις διδακτικές ώρες συν τις ώρες που προκύπτουν από τις αναθέσεις του συλλόγου, τη συμμετοχή στις σχολικές γιορτές, εκδρομές, παιδαγωγικές συνεδριάσεις, βαθμολογίες κ.λπ. Είναι προφανές ότι εφόσον για κάποιο συνάδελφο δεν υφίσταται κάτι από τα παραπάνω, δεν υπάρχει λόγος υποχρεωτικής παραμονής στο σχολείο.
Επίσης οι συνεδριάσεις του συλλόγου πραγματοποιούνται μέσα στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου, όχι εκτός ωραρίου Κάθε άλλη ερμηνεία και αλλαγή προγραμματισμού είναι αυθαίρετη και εκδικητική.
Παραβίαση του ωραρίου είναι:
α) Η υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο 8-2 όταν δεν έχουν δουλειά
β) Οι αναπληρώσεις, εποπτείες μαθητών πέρα από το διδακτικό ωράριο τους
γ) Οι συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων μετά τις 2μμ.
Καμία εγκύκλιος διοικητικού παράγοντα, καμία προφορική εντολή δεν μπορεί να ανατρέψει το νόμο.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους διευθυντές των σχολείων της ΕΛΜΕ μας, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων χρόνια τώρα είναι κοντά στους συλλόγους των καθηγητών και στο σωματείο να μην συμβάλουν στην καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων.
Σε κάθε περίπτωση καταστρατήγησης δικαιωμάτων η ΕΛΜΕ μας δεν θα παραμείνει αδιάφορη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ ΜΑΥΡΕΛΛΗΣ

alfavita.gr

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral