ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – ΙΑΤΡΟΥΣ – ΜΑΙΕΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ…ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/08/2016 - 12:37 | Author: Newsroom

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – ΙΑΤΡΟΥΣ – ΜΑΙΕΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ…ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας

(Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016) – ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

– Αρ. Πρωτ. 1905/δις_11-8-2016, Ορθή Επανακοινοποίηση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016)


– Αρ. Πρωτ. 1862/τρις_10-8-2016, Ορθή Επανακοινοποίηση: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
(Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016)

(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)

– Αρ. Πρωτ. 1863/δις_10-8-2016, Ορθή Επανακοινοποίηση: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.». (Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016)

(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)– Αρ. Πρωτ. 1861/δις_11-8-2016, Ορθή Επανακοινοποίηση: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.». (Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016)
(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)


– Αρ. Πρωτ. 1864/δις_11-8-2016, Ορθή Επανακοινοποίηση: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.». (Ημερομηνία ανάρτησης: 11 Αυγούστου 2016)
(Νέα Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 31/08/2016 και ώρα 15:00)

Διαγωνισμοί
– Διαγωνισμός 1877_01-8-2016: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ταξιδιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή»
(Ημερομηνία ανάρτησης: 01-8-2016)

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00)


– Διαγωνισμός 1838_29-7-2016_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη σύμβασης προμήθειας εμφιαλωμένου νερού, θερμοψυκτών και συντήρησης θερμοψυκτών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή» (Ημερομηνία ανάρτησης: 02-8-2016 / ανάρτηση αρχικής: 29-7-2016)

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00)

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral