Θεματικό δίκτυο: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/01/2018 - 14:27 | Author: Newsroom

Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Σχολείων «Ασφάλεια στο » Μαθητές, Εκπαιδευτικοί και Σχολικοί Σύμβουλοι συνεχίζουν την εθελοντική τους δράση για τέταρτη χρονιά….

Στις 21/10/2017 συμπληρώθηκαν τρία έτη λειτουργίας του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (http://isecurenet.sch.gr/portal/).

Γιατί ιδρύθηκε και λειτουργεί το Διαπεριφερειακό Δίκτυο: • Για να γνωρίσουν οι μαθητές μέσα από βιωματικές δράσεις τους κινδύνους, τα φαινόμενα εθισμού και τους τρόπους προστασίας από το Διαδίκτυο • Γιατί οι δράσεις πρέπει να έχουν συνέχεια και όχι να διαρκούν ορισμένες ημέρες το χρόνο • Γιατί οι μαθητές λειτουργώντας οι ίδιοι ως επιμορφωτές για τους γονείς και τους συγγενείς τους εμπλέκονται και μαθαίνουν καλύτερα το θέμα • Για να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλους φορείς • Για να είναι ενημερωμένοι οι γονείς πως μπορούν να προστατευθούν οι ίδιοι και πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους

Συνοπτικά: Η συνεχής βιωματική ενασχόληση των μαθητών όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή στάσεων και προστασίας από τους κινδύνους στο Διαδίκτυο όπως π.χ. ο εθισμός.

Τι είναι: Το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο είναι ένα αδειοδοτημένο Διαπεριφερειακό Δίκτυο Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων (από το 3ο έτος λειτουργίας), στο οποίο εκπαιδευτικοί και μαθητές, δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση βιωματικών δράσεων, όλο το σχολικό έτος, είτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος, είτε στις ώρες της Ευέλικτης ζώνης, είτε διαθεματικά, για θέματα που αφορούν την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, θέματα εθισμού, κοινωνικά δίκτυα κ.ά. πάντοτε σε εθελοντική βάση.

Είναι Διαπεριφερειακό: Είναι Διαπεριφερειακό μιας και λειτουργεί ταυτόχρονα σε τρεις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης) και συνεργάζονται ως ενιαίος φορέας με πρωτόκολλα συνεργασίας. • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 73ΟΨ9-ΦΔΠ, ΑΔΑ: 7ΙΧΟ4653ΠΣ-ΓΜΘ, ΑΔΑ: 6ΠΒΚ4653ΠΣ-83Θ) • Περιφερειακή Διεύθυνση Π κ Δ Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 7ΘΗ79-ΧΓΜ, ΑΔΑ: 7ΡΒ54653ΠΣ-8ΣΕ, ΑΔΑ 715Ω4653ΠΣ-ΘΞ9) • Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΔΑ:74ΙΣ4653ΠΣ8ΒΧ, ΑΔΑ:Ψ6ΨΙ4653ΠΣ-Π58, ΑΔΑ:ΩΗΒΜ4653ΠΣ-ΑΚΣ)

Τι δεν είναι: Δεν είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ Δεν χρηματοδοτείται από πουθενά Όλα γίνονται σε εθελοντική βάση

Σκοπός του Δικτύου: Να δημιουργηθεί μέσα από γόνιμο προβληματισμό, μια κοινότητα μάθησης, που θα την χαρακτηρίζουν: • Οι συνεργασίες μεταξύ των συμμετεχόντων, • Η έκφραση δημιουργικότητας και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. • Ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων δια ζώσης και εξ αποστάσεως • Βιωματικές δράσεις, που υλοποιούνται στα σχολεία, σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, τους τρόπους και τις πρακτικές πρόληψης και αποφυγής των κινδύνων κατά την πλοήγηση καθώς και την αποφυγή κινδύνων εθισμού.

Ποιοι Συμμετέχουν: 1. Τρεις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης) 2. Συνολικά τριάντα πέντε (35) (από το 2017-18) Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ 70 και Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής σας συντονιστές 3. Δώδεκα Διευθύνσεις Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης (Αιτ/τνίας, Αχαΐας, Αν. Θεσσαλονίκης, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Κιλκίς, Λασιθίου, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Χανίων) με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης 4. Εκατό ενενήντα έξι (196) Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ 5. Εκατό ογδόντα ( 180) δάσκαλοι και καθηγητές 6. Δυο χιλιάδες τριάντα (2030) μαθητές και μαθήτριες

Τι είδους δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου:

1. Βιωματικές δράσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους, είτε στο σύνολο μιας τάξης, είτε συνεργατικά με σχολεία του Δικτύου είτε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning. 2. Δια ζώσης επιμορφώσεις από τους Συντονιστές σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές/τριες. 3. Εξ αποστάσεως επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς μέσω Διαδικτύου (Webinar) (http://isecurenet.sch.gr/portal/?cat=27 ) 4. Παρουσίαση των δράσεων από τους μαθητές σε σχολικές εκδηλώσεις, Μαθητικά Συνέδρια Πληροφορικής και Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 5. Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών & μαθητών μέσω ανώνυμων Διαδικτυακών ερωτηματολογίων 6. Ανίχνευση πρότερων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων μαθητών για το Διαδίκτυο πριν και μετά την συμμετοχή τους στο Διαπεριφερειακό Δίκτυο 7. Συνεχής συλλογή, εμπλουτισμός, οργάνωση και διάθεση κατάλληλων εκπαιδευτικών πόρων προς όλους μέσω του ιστότοπου του Δικτύου 8. Παρουσίαση της δράσεων του Δικτύου σε επιστημονικά συνέδρια 9. Συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο 10. Παραγωγή ταινιών μικρού μήκους από μαθητές 11. Συγγραφή βιβλίου καλών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς και έκδοση με ISBN

Η αξιολόγηση του Δικτύου γίνεται κάθε έτος με: 1. Γραπτά ανώνυμα ερωτηματολόγια ανά κατηγορία χρηστών πριν και μετά την εμπλοκή τους στο Θεματικό Δίκτυο 2. Δικτυακά ερωτηματολόγια αποτίμησης της συμμετοχής πριν και μετά τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 3. Ατομικές και ομαδικές Συνεντεύξεις

Αναλυτικά:

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral