Τα 12 Συντονιστικά Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/10/2014 - 15:57 | Author: Newsroom

Ορίστηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα Συντονιστικά ΚΠΕ ανά περιφέρεια για την σχ. χρονιά 2014−2015 ως εξής:

Περιφέρεια Συντονιστικό ΚΠΕ

1 Αν.

Μακεδονίας και Θράκης ΚΠΕ Σουφλίου

2 Κεντρικής Μακεδονίας ΚΠΕ Αρναίας

3 Δυτικής Μακεδονίας ΚΠΕ Καστοριάς

4 Ηπείρου ΚΠΕ Φιλιππιάδας

5 Θεσσαλίας ΚΠΕ Μουζακίου

6 Ιονίων Νήσων ΚΠΕ Κέρκυρας

7 Δυτικής Ελλάδας ΚΠΕ Ακράτας−Κλειτορίας

8 Αττικής ΚΠΕ Aργυρούπολης

9 Πελοποννήσου ΚΠΕ Καλαμάτας

10 Βορείου Αιγαίου ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου

11 Στερεάς Ελλάδας ΚΠΕ Στυλίδας−Υπάτης

12 Κρήτης ΚΠΕ Αρχανών−Ρούβα−Γουβών Ηρακλείου

Σε κάθε περιφέρεια ορίζεται η λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ) για τον συντονισμό δραστηριοτήτων των ΚΠΕ.

Η ΣΕΚΠΕ αποτελείται:

A. από τον Υπεύθυνο του Συντονιστικού ΚΠΕ της περιφέρειας ο οποίος προεδρεύει και έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα μέλη της και συγκαλεί την επιτροπή.

B. Από τους υπεύθυνους των άλλων ΚΠΕ της οικείας περιφέρειας, τους υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της οικείας περιφέρειας ή τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και έναν/μία Εκπαιδευτικό Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, εναλλάξ, ο οποίος έχει εμπειρία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από την εκπόνηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στο σχολείο.

Έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ ανά περιφέρεια είναι η επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων (τις οποίες τα μέλη μπορούν να αποστέλλουν και ηλεκτρονικά στο συντονιστικό ΚΠΕ) σε ότι αφορά:

α. τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου των οικείων ΚΠΕ (επιμορφώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικό υλικό, δίκτυα, δημοσιοποίηση, συνεργασίες με φορείς κ.λπ.)

β. τις προτεραιότητες στην επιλογή θεματικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών δράσεων, δικτύων, εκπαιδευτικού υλικού, δράσεων Δια Βίου Μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των εκπαιδευτικών μονάδων στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης για την αειφορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εθνική πολιτική και τα σχετικά εγκεκριμένα ΤΔ έργων ΕΣΠΑ των ΚΠΕ γ. την ορθολογική ποσοτική και ποιοτική κατανομή των παραπάνω δράσεων ανά ΚΠΕ.

Για την ομαλή λειτουργία της ΣΕΚΠΕ, σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας σε επιμέρους θέματα, την απόφαση λαμβάνει η Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ, Τμήμα Β΄, Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής, μετά από σχετική αναλυτική για τα θέματα διαφωνίας εισήγηση του προέδρου της ΣΕΚΠΕ.

Η ΣΕΚΠΕ μπορεί να καλείται σε ολομέλεια στο Συντονιστικό ΚΠΕ της περιφέρειας (τουλάχιστον μία φορά στην αρχή της σχολικής χρονιάς και μία φορά στο τέλος της) και −εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσειςμπορεί να λειτουργεί με τηλεδιάσκεψη καθώς και με ηλεκτρονική επικοινωνία όπως θα ορίζεται από τα μέλη της. Η έγκριση των συναντήσεων των Επιτροπών αυτών γίνεται από τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ.

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να φροντίσουν ώστε να στελεχωθούν τα συντονιστικά ΚΠΕ του παραπάνω πίνακα με έξι (6) εκπαιδευτικούς.

Loading...


  • europalso   ideascentral