Σχολεία: Ποία δεν θα συγχωνευθούν ή δεν θα καταργηθούν

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/05/2017 - 19:02 | Author: Newsroom

Ποια δεν θα συγχωνευθούν ή δεν θα . Aναλυτικά:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2017-2018 την εφαρμογή της αρ. 71327/Δ4/24- 06-2011 (Β΄ 1575) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά: Στην κατάργηση του ΓΕ.Λ. Καναλίων (3559010) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Β. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2017-2018 την εφαρμογή αρ. 71336/Δ4/24-06- 2011 (Β΄1575) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:

1. Στη συγχώνευση του ΓΕ.Λ. Αιγείρας (0666010) και του ΓΕ.Λ. Ακράτας (0659010) σε ΓΕ.Λ. Ακράτας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
2. Στη συγχώνευση του Γυμνασίου Τεφελίου (1725010) και του Γυμνασίου Χάρακα (1708010) σε Γυμνάσιο Τεφελίου-Χάρακα με έδρα το Χάρακα, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Γ. Ανακαλούμε την αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ1575/τΒ΄/27-06-2011) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά: Στην κατάργηση του Γυμνασίου Κουβαρά (0502076) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Loading...
  • europalso

    ideascentral