ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82, ΠΑΡ. 11, ΤΟΥ Ν. 4172/2013

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/01/2017 - 13:10 | Author: Newsroom

Με την ψήφιση του νόμου 4172/2013 και συγκεκριμένα βάσει της παρ. 11 του άρθρου 82, εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως προβεί σε υπολογισμό των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ισορροπημένη κατανομή των καθηγητών στις εθνικές εκπαιδευτικές δομές.

Εν συνεχεία και βάσει της ίδιας διατάξεως, εξουσιοδοτήθηκε να μετακινήσει προσωπικό από περιοχές και υπηρεσίες στις οποίες πλεονάζει, σε εκείνες στις οποίες υπάρχουν ελλείψεις, με μία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία μαζικών υποχρεωτικών μετατάξεων.

Κατά τον τρόπο όμως αυτό και με τη διαδικασία που επελέγη από το Υπουργείο Παιδείας, προέκυψε ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, αυτό της αξιοκρατικής κατανομής του προσωπικού μεταξύ των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης σε ότι αφορά τις περιοχές μετακινήσεων και τοποθετήσεων. Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε θέσεις της Π.Ε., όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, λειτούργησαν όχι μόνο ως αλλαγή βαθμίδας, αλλά ως μεταθέσεις, δηλαδή γεωγραφικές μετακινήσεις προσωπικού, καλύπτοντας όμως έτσι οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί θέσεις στην Π.Ε., οι οποίες βάσει της αρχής της ισότητας και της ισονομίας, θα έπρεπε να διεκδικηθούν τουλάχιστον ισότιμα και μέσω της ίδιας διαδικασίας και από εμάς, τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Προς επίρρωση αναφέρεται και το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) σύμφωνα με το οποίο «η πλήρωση των θέσεων διέπεται από τις αρχές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της δημοσιότητας.»

Είναι κρίσιμο να επισημανθεί εν προκειμένω, πως η διαδικασία τελικά μόνο κατ’ επίφαση ήταν υποχρεωτική, καθώς δεν προβλεπόταν κανενός είδους κυρώσεις για όσους δε συμμετείχαν, αλλά ούτε και προβλέφθηκε δυνατότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων να μετατάξει υποχρεωτικά εκπαιδευτικό ο οποίος θα παρέλειπε να υποβάλει αίτηση μετάταξης. Άλλωστε, προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού, υπενθυμίζουμε πως μετά την εφαρμογή της διαδικασίας και τη μετάταξη των εκπαιδευτικών της Δ.Ε., πολλοί εξ αυτών αιτήθηκαν ανάκληση της μετάταξής τους και επανήλθαν στις αρχικές τους θέσεις, δημιουργώντας ευρέως την εντύπωση πως κανένας σοβαρός σχεδιασμός δεν υπήρχε, αλλά και πως οι μετακινήσεις στην εκπαίδευση πραγματοποιούνται με περισσή ευκολία, απλώς και μόνο επειδή κάποιος άλλαξε γνώμη για την επιλογή του.

Αποτέλεσμα των παραπάνω άστοχων επιλογών ήταν, να ικανοποιηθούν προνομιακά εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. με λίγα μόρια και μικρή προϋπηρεσία, μετακινούμενοι στον τόπο συμφερόντων τους, σε βάρος εκπαιδευτικών της Π.Ε., οι οποίοι διέθεταν περισσότερα μόρια, όμως αποκλείστηκαν από τη διενεργηθείσα τότε διαδικασία. Tο έτος 2015 είχε εκδηλωθεί εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας η πρόθεση για ανάκληση όλων των υποχρεωτικών μετατάξεων του άρθρου 82, παρ. 11 του Ν. 4172/2013 και η επανάληψη της διαδικασίας με συμμετοχή και των εκπαιδευτικών της Π.Ε., γεγονός το οποίο αποτελεί ομολογία συνολικά της αποτυχίας και των αστοχιών του εγχειρήματος. Εν τέλει ωστόσο η πρόθεση αυτή δεν υλοποιήθηκε.

Μέχρι το καλοκαίρι του έτους 2013, παρά τις πιέσεις μας, το Υπουργείο Παιδείας αρνούνταν να συστήσει νέες οργανικές θέσεις σε περιοχές υψηλής ζήτησης, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, δημιουργώντας την πεποίθηση πως οι θέσεις αυτές (τις οποίες υπερκάλυψε μέσω των επίμαχων μετατάξεων) ήταν αχρείαστες. Ωστόσο, με την απόφαση για την υλοποίηση της διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων, όπως εκτέθηκε παραπάνω, η αιτιολογία αυτή του Υπουργείου Παιδείας κλονίστηκε και τελικά κατερρίφθη, διότι οι θέσεις οι οποίες προβλέφθηκαν προς πλήρωση από μετατασσόμενους τότε εκπαιδευτικούς, βρίσκονταν στις περιοχές για τις οποίες μόλις προ ολίγου διαστήματος (ενός μηνός περίπου) το Υπουργείο Παιδείας επέμενε πως δεν υπήρχαν.

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός, πως σε πολλές περιοχές έλαβαν χώρα μετατάξεις, πολύ περισσότερες αριθμητικά σε σχέση με τις θέσεις οι οποίες είχαν προβλεφθεί εκεί για μετατάξεις, καθ’ υπέρβαση δηλαδή του ορίου που είχε τεθεί με τις υπ’ αριθμ. 111966/Δ2/13-8-2013 και υπ’ αρ. 144049/Δ2/07-10-2013 Διαπιστωτικές Πράξεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για όλους συνεπώς τους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετατάχθηκαν παράτυπα σε περιοχές στις οποίες δεν είχαν προβλεφθεί αντίστοιχες θέσεις για μετάταξη, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει άμεσα να επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις αλλά και να αναζητηθούν οι όποιες σχετικές ευθύνες.

H υπ΄αριθμ. 49/Α/2016, έκθεση -“καταπέλτης” – του σώματος επιθεωρητών ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, αναφέρει ρητά τις παρατυπίες, τις αδιαφανείς διαδικασίες που εκτυλίχτηκαν κατά την περίοδο εφαρμογής των δήθεν “υποχρεωτικών” μετατάξεων – ευνοϊκών μεταθέσεων, όπου μάλιστα προτείνει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας, την ανάκληση του συνόλου των μετατάξεων του άρθρου 82,Παρ.11, του Ν.4172/2013.

Τέλος, και σε περίπτωση που με κανέναν τρόπο δεν επιτευχθεί η ακύρωση ή ανάκληση μαζικά των υποχρεωτικών μετατάξεων, ως ύστατη πρόταση για την αποκατάστασή μας, αιτούμαστε την κατ’ εξαίρεση μετάθεσή μας στις περιοχές προτίμησής μας με βάση τις αιτήσεις μετάθεσής μας του 2012-2013, στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί υποχρεωτικές μετατάξεις, με βάση τα μόρια του τελευταίου μεταταχθέντος εκπαιδευτικού, με σχετική νομοθετική ρύθμιση εκ μέρους του αρμόδιου υπουργείου. Το αίτημά μας αυτό είναι δίκαιο, εύλογο, υλοποιήσιμο και ισορροπημένο, χωρίς σε καμία περίπτωση να υποδηλώνει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις από την πλευρά μας, αλλά απλώς και μόνο την αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας που υποστήκαμε.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η δικαιότερη, δεδομένων των συνθηκών, ομαλοποίηση της κατάστασης, ώστε να αποδείξει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι πλέον δε μας αντιμετωπίζει ως εκπαιδευτικούς με μειωμένα δικαιώματα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΤΑΘΕΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ16

Loading...
  • europalso

    ideascentral