Σχετικά με τις άδειες άνευ αποδοχών (του Αθανάσιου Σπίνου)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/06/2014 - 12:56 | Author: Newsroom

Την περίοδο αυτή εξετάζονται από τα αρμόδια ΑΠΥΣΔΕ οι αιτήσεις των συναδέλφων για τις άδειες άνευ αποδοχών. Επισημαίνουμε τα εξής:

1. Ο ν. 1566/1985 ορίζει ότι οι εν λόγω άδειες χορηγούνται έως τη λήξη του σχολικού έτους (31 Αυγούστου) για σοβαρούς λόγους.

Η άποψή μας είναι ότι δεν είναι δυνατόν κάθε άδεια άνευ αποδοχών να φτάνει υποχρεωτικά μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, ακόμα κι αν αυτό δεν αποτελεί επιθυμία του αιτούντος, ή να μην μπορεί να διακοπεί πριν τη λήξη της από το συνάδελφο, αν πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε. Κάτι τέτοιο, πέραν του ότι δεν ορίζεται ρητά από το νομοθέτη, αντιβαίνει και το χαρακτηρισμό των εν λόγω αδειών ως «αδειών διευκολύνσεως» που δίνονται σε κάθε δημόσιο υπάλληλο (Ν. 3528/2007, κεφ ΣΤ.) και προσλαμβάνει τιμωρητικά χαρακτηριστικά.

2. Η άποψη που διατυπώνεται σε σχετικό έγγραφο (Φ.361.29/1/138454/Δ1/27-9-2013) και ακολούθως στην εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ (περίπτωση ΙΒ) ότι οι αιτήσεις των αδειών αυτών υποβάλλονται τον μήνα Ιούνιο, στοχεύει μεν στην δημιουργία μιας τάξης στο ζήτημα αυτό, αλλά πέραν του ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου, παραβλέπει ότι ειδικά τη φετινή σχολική χρονιά δεν έχουν καν αρχίσει οι υπηρεσιακές μεταβολές (κυρίως μεταθέσεις και αποσπάσεις). Επομένως κάποιοι συνάδελφοι μη γνωρίζοντας μέχρι το χρονικό αυτό σημείο πού θα υπηρετούν την επομένη σχολική χρονιά, δεν καταθέτουν αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών τον Ιούνιο. Συμπερασματικά, θα πρέπει να γίνονται δεκτές αιτήσεις για χορήγηση τέτοιων αδειών και μετά τον μήνα Ιούνιο, εκτός από τις «σοβαρές και αιφνίδιες περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν», όπως προβλέπεται, και στην περίπτωση που η ανάγκη για τέτοια άδεια προκύψει από πιθανή μη χορήγηση μετάθεσης ή απόσπασης.

3. Όπως ορίζεται στον 1566/1985 (αρ.16, περ. Ε.), στον εκπαιδευτικό η άδεια άνευ αποδοχών «δεν μπορεί να παρατείνεται πέρα από τρία σχολικά έτη». Είναι πολύ πιθανόν τότε να ίσχυε το όριο των τριών ετών και για τους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους (π.χ. ΠΔ 410/1988, άρθρο 24). Σύμφωνα όμως με τη διάταξη της παρ. 4 άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 (μεσοπρόθεσμο) οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται πλέον έως πέντε έτη άδεια άνευ αποδοχών. Θεωρούμε ότι αυτή η αλλαγή θα πρέπει να αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς ως τέτοιους και να μην τους εξαιρεί με το σκεπτικό ότι το συγκεκριμένο θέμα ρυθμίζεται από την ειδική διάταξη του πολύ παλαιότερου ν. 1566/1985. Αυτό άλλωστε επιβάλλει και η αρχή τής εκ του νόμου ισότιμης μεταχείρισης των υπαλλήλων, την οποία επικαλούμαστε. Σε κάθε περίπτωση ζητάμε να υπάρξει με νόμο διασαφήνιση του παρόντος ζητήματος προς την κατεύθυνση της εξίσωσης των εκπαιδευτικών με τους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Αθανάσιος Σπίνος

Αιρετός ΑΠΥΣΔΕ Δ. Ελλάδος

alfavita.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral