Συντονιστική Επιτροπή Μεταταχθέντων για την σύσταση των νέων οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/08/2015 - 20:51 | Author: Newsroom

Σχόλια για την σύσταση των νέων οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Χθες δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 129468/Ε1/14-8-2015 (ΦΕΚ 1719Β’/17-8-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία συστήθηκαν νέες οργανικές θέσεις για τους κλάδους της Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οφείλουμε αρχικά να επισημάνουμε ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι οι νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις προορίζονται ρητώς για όλους τους εκπαιδευτικούς των «κοινών» ειδικοτήτων, τόσο για τους προϋφιστάμενους όσο και για τους μεταταχθέντες, θέτοντας έτσι οριστικά τέλος «και με τη βούλα» ( διάβαζε ΦΕΚ ) στα κάθε είδους «σενάρια» που αμφισβητούσαν την νομιμότητα της υπηρεσιακής κατάστασης των τελευταίων αλλά και του Ν.4172/2013 στο σύνολο του .

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι προσδοκούσαμε να συσταθούν αρμοδίως, οι ανάλογες σε αριθμό οργανικές θέσεις και μάλιστα για όλο το φάσμα των ειδικοτήτων (προϋφιστάμενων και μη) τόσο για την εύλογη απαίτηση ικανοποίησης σχετικών αιτήσεων των προϋπαρχόντων συναδέλφων των ειδικοτήτων Αγγλικής, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής που επανειλημμένως έχουν ζητήσει μετάθεση, όσο επίσης ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των μεταταγμένων εκπαιδευτικών ΟΛΩΝ των ειδικοτήτων, οι οποίοι επί μία διετία δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολικές μονάδες.

Έτσι για τους τελευταίους παρίσταται κάτι παραπάνω από αναγκαία η υλοποίηση, επιτέλους, από τη Διοίκηση, στα πλαίσια της συνέχειας του κράτους, της εκ του μη αμφισβητούμενου επισήμως πλέον, (διάβαζε ΦΕΚ ), Ν.4172/2013 απορρέουσας και ΡΗΤΩΣ άλλωστε ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ περί συστάσεως οργανικών θέσεων στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 Αριθ.Πρωτ.:111967/Δ2/13-08-2013 Απόφαση του αρμόδιου τότε Υπουργού ΥΠΑΙΘ.

Μία υποχρέωση, ( αυτής της σύστασης των οργανικών θέσεων για τους μεταταγμένους ), η οποία βεβαίως αναγνωρίστηκε και εκφράστηκε διαχρονικά από την όποια Διοίκηση του ΥΠΟΠΑΙΘ και εγγράφως όπως προκύπτει από τα παρακάτω αποσπάσματα :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
—–
Ταχ. Δ/νση: Ανδ. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email: press@minedu.gov.gr

Μαρούσι, 22 -08-2013

Δελτίο Τύπου

Ενημερωτικό Σημείωμα με απαντήσεις σε ερωτήματα για τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις υπό τη μορφή ενημερωτικού σημειώματος ερωτήσεων – απαντήσεων:………………………..

  1. Όσοι μεταταχθούν σε ΕΑΕΠ τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, υπάρχει κίνδυνος, εφόσον σταματήσει η χρηματοδότηση, να ακυρωθεί η θέση τους; Οι θέσεις στην Πρωτοβάθμια είναι οργανικές θέσεις ή λειτουργικά κενά;
    Απάντηση: ΟΧΙ, διότι καταλαμβάνουν οργανική θέση και ως γνωστόν το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί μόνο θέσεις αναπληρωτών στα ΕΑΕΠ. Οι θέσεις στην Πρωτοβάθμια ή στη Διοίκηση είναι οργανικές θέσεις.

—————–

Εγκύκλιος μεταθέσεων με αριθμό πρωτ. Γ. Υ. 11314/31-10-2014 του ΥΠΟΠΑΙΘ.

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας της διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων: α) γενικά από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης ……………… ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1.1. Υποβολή

α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 03-11-2014 ως 30-11-2014, στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά έχουν τοποθετηθεί προσωρινά….

γ) Με την παρούσα διαδικασία θα υποβάλουν αίτηση μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης και οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013, τ.Α’), ενόψει της σύστασης οργανικών θέσεων του κλάδου τους σε περιοχές μετάθεσης, σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων.

——————–

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων με αρ. πρωτ. 25614/Ε1/16-02-2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ.

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-15 μεταθέσεων και τοποθετήσεων

εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή

τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Γ.Υ. 11314/31-10-2014 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης»

β) Η αριθμ. Γ.Υ. 11315/31-10-2014 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

γ) Η αριθμ. 186525/Ε1/18-11-2014 Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15.

δ) Η αριθμ. 193646/ΓΔ5/28-11-2014 εγκύκλιος «Τροποποίηση εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15 και

παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης».

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων μετάθεσης και σε ακολουθία των αναφερομένων στο αριθμ. 9214/Ε1/20-01-2015 έγγραφό μας «Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων, ανακλήσεων και υποχρεωτικών μετατάξεων, που πραγματοποιούνται με τις αριθ. 209304/Ε1/22-12-2014 (ΦΕΚ 1780 τ. Γ΄), 206901/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1775 τ. Γ΄) και 206905/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1809 τ. Γ΄) υπουργικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015, οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις ως ακολούθως:

α) Οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή που τροποποιείται η μετάταξή τους πρέπει να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης……….».

Οι σχετικές αιτήσεις βεβαίως υποβλήθηκαν αρμοδίως «κατά τας επιταγάς» του ΥΠΟΠΑΙΘ από τους μεταταγμένους συναδέλφους, απομένει «η τήρηση του λόγου» της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου αφού και στη δική της εγκύκλιο γίνεται αναφορά περί «οριστικής τοποθέτησης» κάτι το οποίο προϋποθέτει φυσικά την υλοποίηση, επιτέλους, της συστάσεως οργανικών θέσεων για το σύνολο των μεταταχθέντων συναδέλφων.

Μία υποχρέωση που δεσμεύει πλέον και τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου μετά από την άρση κάθε αμφισβήτησης νομιμότητας του νομικού καθεστώτος των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών του Ν.4172/2013 , όπως προκύπτει σαφώς από το κείμενο του υπ’ αριθ. 129468/Ε1/14-8-2015 (ΦΕΚ 1719Β’/17-8-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία συστήθηκαν νέες οργανικές θέσεις καθώς δεν εξαιρέθηκαν από τις οριστικές τοποθετήσεις μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τη διάταξη του Ν. 4172/2013 (αρθρ.82 παρ. 11). Βλέπε σχετικό απόσπασμα του προαναφερθέντος ΦΕΚ.

« 2. Τις ανωτέρω συσταθείσες οργανικές θέσεις θα κα−

λύψουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν και

μισθοδοτούνται από τον Τακτικό Π/Υ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

(ΕΦ.19−210).

  1. Με την κάλυψη των συστηνόμενων θέσεων από

μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς από τη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση με βάση τη διάταξη του Ν. 4172/2013 (αρθρ.

82 παρ. 11) καταργούνται ταυτόχρονα ισάριθμες κενω−

θείσες θέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.»

Άλλωστε ως προς τον, κατ’ αρχήν, και κατ’ ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό οργανικών θέσεων διευκολύνεται «τα μέγιστα» η Διοίκηση από την έγκαιρη αποστολή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς αυτήν των οργανικών κενών για το σύνολο των εν λόγω ειδικοτήτων που η πλήρωση τους είναι βεβαίως και αναγκαία για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Επομένως, δεδομένου ότι όλοι οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί διέπονται από το ίδιο νομικό πλαίσιο (δηλαδή το Ν.4172/2013 που προβλέπει τη σύσταση οργανικών θέσεων για όλους τους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς), αναμένουμε περαιτέρω από το Υπουργείο Παιδείας να συστήσει οργανικές θέσεις και για τις μη κοινές ειδικότητες των μεταταχθέντων συναδέλφων μας, δηλαδή των κλάδων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Θεατρικών Σπουδών και Πληροφορικής.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ.

Δράττοντας την ευκαιρία επισημαίνουμε ότι οι κλάδοι αυτοί έχουν ήδη συσταθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την υπ’ αριθ. 50200/Δ1/4-5-2012 (ΦΕΚ 1493Β’/4-5-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση και μάλιστα ότι έχουν συσταθεί με την ίδια απόφαση 200 θέσεις για τον κλάδο της Γαλλικής Γλώσσας, από 100 θέσεις για τους κλάδους της Γερμανικής Γλώσσας και των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 60 θέσεις για τον κλάδο των Θεατρικών Σπουδών και 480 θέσεις για τον κλάδο της Πληροφορικής.

Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι στην εν λόγω απόφαση προβλέπεται ότι οι εν λόγω θέσεις προορίζονται να καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επομένως η εν λόγω απόφαση σε συνδυασμό ΜΕ ΟΣΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ θα μπορούσε να τροποποιηθεί άμεσα ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των οργανικών θέσεων που έχουν ήδη συσταθεί, για να καλύψει το σύνολο των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών των «μη κοινών ειδικοτήτων», ενώ σε κάθε περίπτωση οι οργανικές θέσεις, που ήδη έχουν συσταθεί με την προαναφερθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση, θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί προ πολλού από τους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων, που μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση βάσει του Ν.4172/2013.

ΕΤΣΙ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΥΣΤΑΘΕΙ, ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Σχετικά με τις «κοινές» ειδικότητες, ευελπιστούμε ότι οι πολυάριθμες συστηνόμενες οργανικές θέσεις του κλάδου της Μουσικής, θα επαρκέσουν για να καλύψουν τις υπηρεσιακές μεταβολές όλων των συναδέλφων μας, τόσο των μεταταχθέντων όσο και των μετατιθέμενων.

Αντιθέτως φρονούμε ότι οι αντίστοιχες συστηνόμενες οργανικές θέσεις, ( 299 ), για τον κλάδο της Φυσικής Αγωγής είναι δυσανάλογα λίγες σε σχέση με το πλήθος των συναδέλφων που επιθυμούν να μετατεθούν ή που έχουν μεταταχθεί και αναμένουν την οριστική τους τοποθέτηση. Στην συγκεκριμένη ειδικότητα όμως εκτός των προαναφερθέντων παρατηρούμε και το εξής «παράδοξο» ελάχιστος έως μηδενικός αριθμός συστηνόμενων οργανικών θέσεων σε περιοχές για μετάθεση, στις οποίες επισημαίνουμε ότι έχει πραγματοποιηθεί η πλειοψηφία των υποχρεωτικών μετατάξεων, πλην βεβαίως της περιοχής Θεσσαλονίκης όπου συστήνονται περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των εν λόγω οργανικών θέσεων .

Επομένως καλούμε την πολιτική ηγεσία, για λόγους ισότητας και ίσης μεταχείρισης, να μεριμνήσει για την σύσταση περισσότερων οργανικών θέσεων στον κλάδο αυτό, ώστε ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων οργανικών θέσεων να γίνει αντίστοιχος με τον συνολικό αριθμό των συναδέλφων μας που έχουν μεταταχθεί και αυτών που πρόκειται να μετατεθούν.

Αντίστοιχη αύξηση των συστηνόμενων οργανικών θέσεων ενδέχεται να χρειαστεί και για τον κλάδο της Αγγλικής Γλώσσας, ώστε να καλυφθούν οι υφιστάμενες υπηρεσιακές μεταβολές των συναδέλφων μας του κλάδου αυτού.

Εν κατακλείδι, ευελπιστούμε ότι η πολιτική ηγεσία θα πράξει τα δέοντα ώστε με την έναρξη του σχολικού έτους όλοι εμείς οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί (από μετάταξη, από μετάθεση ή στη διάθεση) να τοποθετηθούμε, επιτέλους, σε οργανικές θέσεις, κάτι για τον οποίο πρέπει να αγωνιστούμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ, στις σχολικές μονάδες της προτιμήσεώς μας, που είναι απόλυτα δίκαιο και εφικτό, δεδομένου ότι για τις περαιτέρω συνιστώμενες οργανικές θέσεις, προορίζονται ΟΛΟΙ οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των προαναφερθέντων ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούν και μισθοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν.4172/2013

Loading...
  • europalso

    ideascentral