Συνεργασία ΥΠΠΕΘ και Χαμόγελου του Παιδιού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/01/2017 - 11:04 | Author: Newsroom

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΕΘ και του Χαμόγελου του Παιδιού »

Σχετικό έγγραφο : ΥΣ Υπουργού/01-12-2016

Σας γνωρίζουμε ότι, το ΥΠΠΕΘ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Χαμόγελο του Παιδιού προκειμένου να διευρυνθεί η συνεργασία των δυο μερών στην υλοποίηση δράσεων με αντικείμενο τους θεματικούς άξονες «Κακοποίηση-Βία-Τεχνολογία-Εξαφάνιση-Υγεία &

Ενημέρωση», το οποίο και σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ του

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Στο Μαρούσι, σήμερα την 28 Νοεμβρίου 2016, Αφενός:

 1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής ΥΠ.Π.Ε.Θ. που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Α. Παπανδρέου 37) νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

και αφετέρου

 1. Ο Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» που εδρεύει στο Μαρούσι (Σπύρου Λούη 1) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ (εφεξής «Το Χαμόγελο του Παιδιού»),

Λαμβάνοντας υπόψη:

α. Το ισχύον από 08.03.2016 Μνημόνιο-Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. και του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,

και

β. Την από κοινού επιθυμία να διευρυνθεί η συνεργασία των δύο μερών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος,

γ. Την πιστοποίηση του Συλλόγου από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως φορέας παροχής Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας (ΦΕΚ 2106/τ. Β΄/07072016)

Συμφωνούν και συναποδέχονται να συνεργασθούν στην υλοποίηση δράσεων με αντικείμενο τους θεματικούς άξονες «Κακοποίηση – Βία – Τεχνολογία – Εξαφάνιση – Υγεία & Ενημέρωση» με την συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονέων/κηδεμόνων καθώς και την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων.

Πιο συγκεκριμένα,

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΧΟΣ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεχή επαφή με τα παιδιά, τους γονείς/κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς έχει γίνει κοινωνός πληθώρας προβλημάτων, που μαστίζουν τους ανήλικους. Έχει, λοιπόν, αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για να συμβάλλει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση αποτελεσμάτων κάθε περιστατικού, θωρακίζοντας, παράλληλα, τα παιδιά από τους ολοένα αυξανόμενους κινδύνους, που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Στο πλαίσιο της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης κατά της κακοποίησης, παραμέλησης ή αρπαγής ανηλίκων καθώς και άλλων κινδύνων που καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν, και θεωρώντας ότι η εκπαιδευτική κοινότητα έρχεται σε καθημερινή επαφή με μεγάλο αριθμό ανηλίκων και πιθανά με ανήλικους οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί ή είναι θύματα εκφοβισμού ή ενδοσχολικής βίας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προτείνει στις σχολικές μονάδες προγράμματα διαδραστικών παρεμβάσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε νηπιαγωγεία και σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριων και των γονέων/κηδεμόνων για το φαινόμενο της κακοποίησης παιδιών εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, τα συμπτώματα και τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του, τις συνέπειες καθώς και τους τρόπους παρέμβασης για την αντιμετώπιση και την καταστολή του φαινομένου και παράλληλα για την προστασία από τους κινδύνους μέσω της χρήσης της τεχνολογίας αλλά και τα οφέλη, που μπορεί να αποφέρει. Επιπροσθέτως προσφέρει στις σχολικές μονάδες δωρεάν επιτυχές πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής. Η συνέχιση των δράσεων αυτών κρίνεται απαραίτητη αφού μέχρι σήμερα έχουν μεγάλη ανταπόκριση και ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της μεγάλης ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης που η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει, και των πρωτοβουλιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στον τομέα της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προτίθεται να συνδράμει με δράσεις ουσιαστικές, και με έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα, βάσει των πιστοποιημένων εργαλείων και μεθόδων που ήδη χρησιμοποιεί με επιτυχία εδώ και χρόνια.

Επιπροσθέτως προσφέρει στις σχολικές μονάδες δωρεάν επιτυχές πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής. Η συνέχιση των δράσεων αυτών κρίνεται απαραίτητη αφού μέχρι σήμερα έχουν μεγάλη ανταπόκριση και ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Συνεπώς, στόχος του μνημονίου συνεργασίας είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και κινδύνων

που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, αλλά και η συμβολή στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων με δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΡΑΣΕΙΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1 Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Πρόληψη: Άξονες Κακοποίηση – Βία – Τεχνολογία – Εξαφάνιση

Ομάδα ειδικών επιστημόνων (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί) του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μπορούν να πραγματοποιούν μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων ή του Σχολικού Συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής μονάδας, διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης στους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων εντός του ωρολογίου προγράμματος, βάσει τεχνογνωσίας που διαθέτει στην αντιμετώπιση Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού (bullying) μέσα από έρευνες πεδίου και συμπεράσματα ευρωπαϊκών δικτύων συμμετοχής. Οι παραπάνω θεματικές ενότητες αναφέρονται στη βία (κακοποίηση- παραμέληση παιδιών – ενδοσχολική βία και εκφοβισμός), την τεχνολογία (ασφάλεια στο διαδίκτυο) και την εξαφάνιση. Για την καλύτερη και πιο άμεση συμμετοχή των παιδιών θα χρησιμοποιούνται σύγχρονες εγκεκριμένες παιδαγωγικές διαδραστικές μέθοδοι.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια στις αντίστοιχες θεματικές μπορούν να γίνουν στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών και στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη τοπική αυτοδιοίκηση, μετά από πρόσκληση των αντίστοιχων φορέων.

Κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών σεμιναρίων θα παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» «youlearn» [με δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης video, ήχου, powerpoint και chat] με στόχο την τηλε-ενημέρωση μαθητών, μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων για τις παραπάνω θεματικές.

Η συγκεκριμένη δράση εποπτεύεται επιστημονικά από την Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης βάσει σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας (26.09.2016).

Για την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης η ομάδα ειδικών επιστημόνων (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί) του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνεργάζονται με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους Σχολικούς Συμβούλους και τις υπόλοιπες υποστηρικτικές δομές κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ( Υπεύθυνο ΣΣΝ, Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας κ.τ.λ. )

2.2 Αντιμετώπιση: Άξονες Κακοποίηση – Βία – Τεχνολογία – Εξαφάνιση (Αρπαγή)

Στo πλαίσιo των παραπάνω δράσεων «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στελεχώνεται από ομάδα ειδικών επιστημόνων (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδαγωγοί, Διασώστες, κλπ) και ταυτόχρονα διαθέτει οχήματα άμεσης επέμβασης και έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επιτόπιες παρεμβάσεις για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, σε περίπτωση που κληθεί για αυτό. Επίσης διαθέτει Κινητές Μονάδες Άμεσης Ψυχολογικής Υποστήριξης, οι οποίες σε συνεργασία με τις Εισαγγελικές Αρχές, την Ελληνική Αστυνομία, την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 καθώς και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, βρίσκονται δίπλα στο παιδί που έχει ανάγκη άμεσης στήριξης σε όλη την Ελλάδα. Οι Γραμμές 1056, 116111 και 116000 είναι ευέλικτες και διαθέσιμες 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, καθημερινά βρίσκονται σε σχολεία, αστυνομικά τμήματα, στα σπίτια φιλοξενίας με τους Ψυχολόγους που τις στελεχώνουν, ώστε να υποστηρίζουν ψυχολογικά το παιδί και το περιβάλλον του.

Πιο συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί:

Α. την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και στελεχώνεται από ομάδα ειδικών επιστημόνων (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι) που προβαίνουν σε:

1) Καταγραφή ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών για παιδιά – θύματα κακοποίησης.

2) Παροχή πληροφόρησης και κατευθύνσεων για θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών και στην παιδική προστασία.

Β. Την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, η οποία λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και στελεχώνεται από ομάδα ειδικών επιστημόνων (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι) που προβαίνουν σε:

1) Ψυχολογική Στήριξη σε παιδιά και εφήβους και

2) Συμβουλευτική σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Γ. Την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, η οποία λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και στελεχώνεται από ομάδα ειδικών επιστημόνων (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι) που προβαίνουν σε:

1) Λήψη πληροφοριών αναφορικά με παιδιά που αναζητούνται και προώθησή τους στις αρμόδιες Αρχές

2) Ψυχολογική Στήριξη στην οικογένεια

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 στην Ελλάδα πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης που δέχτηκε και στην οποία συγκέντρωσε την βαθμολογία 100%, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση ανάμεσα στις Γραμμές 116000 πανευρωπαϊκά.

Όλες οι παραπάνω δράσεις και υπηρεσίες τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών ανά την Ελλάδα. Παράλληλα μέσω των Γραμμών 1056, 116111 και 116000 διασφαλίζεται η 24ωρη και απρόσκοπτη επικοινωνία των εκπαιδευτικών με το Επιστημονικό προσωπικού του Οργανισμού προκειμένου να λάβουν την ανάλογη στήριξη και κατευθύνσεις σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών/κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον.

2.3 Πρόληψη: Άξονας Υγεία

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Εγκύκλιος Φ11.2/470/45434/Γ1/30- 4-2002 καθώς και Μνημόνια Συνεργασίας από την 17η/9/2009, 19η/12/2013 και 15η/12/2014), και του Υπουργείου Υγείας (Μνημόνιο Συνεργασίας από την 31η/7/2007) και με την στήριξη και προώθησή τους,

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί «Πανελλήνιο Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής».

Η δράση απευθύνεται στα παιδιά όλης της Ελλάδας και πραγματοποιείται μέσα από τη συνεργασία και την ανιδιοτελή συμμετοχή των τοπικών Ιατρικών/Οδοντιατρικών Συλλόγων, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των Εθελοντών Ιατρών/Οδοντιάτρων του Συλλόγου και σε συνεργασία πάντα με Περιφερειακούς και Τοπικούς Φορείς, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα παιδιά. Ειδικές περιπτώσεις μπορούν να παραπεμφθούν στο Τμήμα Στήριξης Παιδιών με Προβλήματα Υγείας του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή/και συνοδεία για περαιτέρω έλεγχο και εξετάσεις.

Για την εφαρμογή της δράσης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει τα παρακάτω εργαλεία με τα οποία επισκέπτεται διάφορες περιοχές – συμπεριλαμβανομένων των δυσπρόσιτων σημείων και ορεινών χωριών – βάσει διαπιστωμένων αναγκών κι εκπεφρασμένων αιτημάτων από τις σχολικές μονάδες:

 • Το Κινητό Πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα αυτόνομα ιατρεία (παιδιατρικό, οφθαλμολογικό, ωτορινολαρυγγολογικό, καρδιολογικό και οδοντιατρικό) πλήρως εξοπλισμένα με δυνατότητα τηλεϊατρικής
 • Την Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής & Παιδιατρικής, πλήρως εξοπλισμένη, που δύναται να μεταβαίνει σε δυσπρόσιτα σημεία, προαύλια σχολείων κ.λ.π.
 • Την Κινητή Διαγνωστική Οφθαλμολογική & Ακοολογική Μονάδα, πλήρως εξοπλισμένη, που δύναται να μεταβαίνει σε δυσπρόσιτα σημεία, προαύλια σχολείων κτλ.

Σε προληπτικό ιατρικό/οδοντιατρικό έλεγχο υποβάλλονται μόνο τα παιδιά τα οποία έχουν μαζί τους υπογεγραμμένο σχετικό έντυπο συγκατάθεσης από τους γονείς/κηδεμόνες τους. Στα παιδιά που υποβάλλονται σε προληπτικό ιατρικό/οδοντιατρικό έλεγχο παραδίδεται ατομικό δελτίο προληπτικού

ελέγχου, προκειμένου οι γονείς/κηδεμόνες τους να λάβουν γνώση και οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

2.4 Ενημέρωση – Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία μαζί του, και στο πλαίσιο των δράσεων του για την ενημέρωση παιδιών και γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα όπως η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, το cyber bullying, ο ενδοσχολικός εκφοβισμός, η κακοποίηση- παραμέληση παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει νέα κινητή μονάδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας, τη μονάδα «Οδυσσέας – Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας».

Η νέα κινητή μονάδα μπορεί να επισκεφθεί τις σχολικές μονάδες που θα το ζητήσουν με σκοπό:

 1. Την ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας (καλή και κακή χρήση internet), καθώς και για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσω διαδραστικής πλατφόρμας
 2. Την παράδοση σεμιναρίων από εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού μας σε εκπαιδευτικούς σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
 3. Επιπλέον, η νέα κινητή μονάδα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως Κινητό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων σε όποιο σχολείο της ζητηθεί η σχετική υποστήριξη και σε όποια περιοχή και αν βρίσκεται, καθώς θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (δορυφορικό internet, σταθμοί εργασίας).
 4. Την εκπαίδευση και ενημέρωση από επαγγελματίες στην παροχή πρώτων βοηθειών από το εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού.

2.5. Δυνατότητα εκπαιδευτικής επίσκεψης στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας και δράσης του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την εκπαιδευτική κοινότητα και με στόχο την ενημέρωση των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για τις δράσεις του Συλλόγου και τις υποδομές που θέτει στη διάθεσή τους, μπορούν να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις προσαρμοσμένες στην ηλικία των παιδιών. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων οι μαθητές/τριες συνοδευόμενοι από Ψυχολόγο ή/και Κοινωνικό Λειτουργό του Συλλόγου θα μπορούν -μεταξύ άλλων- να επισκέπτονται τα τηλεφωνικά Κέντρα των Γραμμών 1056, 116000 και 116111 όπου θα ενημερώνονται για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Παράλληλα σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους οι μαθητές θα συμμετέχουν σε διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης οι οποίες θα πραγματοποιούνται από Ψυχολόγο ή Κοινωνικό Λειτουργό του Συλλόγου με θεματικές Κακοποίηση – Βία – Τεχνολογία – Εξαφάνιση (Αρπαγή). Η επίσκεψη θα ολοκληρώνεται με ενημέρωση των μαθητών/τριών για τον εθελοντισμό, τη σημασία του και τις δυνατότητες εθελοντικής συμμετοχής τους στις δράσεις του Συλλόγου.

2.6 Συμμετοχή μαθητών στη Διαδραστική Πλατφόρμα Ενημέρωσης & Επικοινωνίας YOUSMILE που

διαθέτει ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων ή των δράσεων των μαθητικών κοινοτήτων θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του YOUSMILE στο Μαρούσι Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, που σαν βασικό στόχο έχει την ενθάρρυνση και υποστήριξη των εθελοντικών πρωτοβουλιών και δράσεων μαθητών/τριών που σχεδιάζονται από τους/τις ίδιους/ες τους/τις μαθητές/τριες.

Η φιλοσοφία και λειτουργία του Δικτύου διέπεται από την αρχή ότι οι μαθητές/τριες έχουν φωνή που οι ενήλικες οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν επίσης καλύτερα την πραγματικότητα των συνομηλίκων παιδιών, έχουν ουσιαστικότερη επιρροή στην ομάδα των συνομηλίκων τους και ο λόγος τους είναι ισχυρότερος από τις συμβουλές των ενηλίκων.

Με γνώμονα αυτή την πραγματικότητα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από τη λειτουργία του Δικτύου αναδεικνύει εθελοντικές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που λαμβάνονται αυθόρμητα από παιδιά και απευθύνονται ή επηρεάζουν θετικά άλλα παιδιά ή ομάδες παιδιών.

2.7 Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων

Στηρίζοντας την προσπάθεια ένταξης των παιδιών προσφύγων στα σχολεία της χώρας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, όπως πάντα, με θεσμικούς φορείς (Πανεπιστήμια), και πέρα από τη δημιουργική απασχόληση που ήδη παρέχει σε κάποια σημεία/camps και που θα συνεχίσει ή και θα διευρύνει, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσφέρεται να αναπτύξει εκπαιδευτικές δράσεις πρόληψης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης παιδιών προσφύγων, με εργαλεία που έχει ήδη αναπτύξει για όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος του ρατσισμού που μπορεί να οδηγήσει στον σχολικό εκφοβισμό. Ο «Οδυσσέας» και το YouSmile (βλ. 3.4, 3.6) προσφέρουν ιδανικά μέσα για τις παραπάνω δράσεις.

Επιπλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα αναζητήσει συνέργεια με και στήριξη από εταίρους του-φορείς στο εξωτερικό για θέματα μετάφρασης και διερμηνείας, ενώ θα επιδιώξει να εμπλέξει ενεργά πρόσφυγες εκπαιδευτικούς, με πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (train-the-trainers), ώστε οι ίδιοι μετά να μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και να πολλαπλασιαστεί η δράση. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα αναπτύξει πλήρες σχέδιο για αυτή την αντιρατσιστική δράση, ώστε να διασφαλιστούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όλες οι παραπάνω δράσεις έχουν την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων ή τους Σχολικούς Συμβούλους. Ειδικά για την διεξαγωγή Προληπτικής Ιατρικής

,πέρα από την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων θα τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.
 2. Ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων για την συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα.
 1. Ενημέρωση του οικείου Προϊστάμενου ή Δ/ντή Εκπαίδευσης.

Τέλος, σε ό, τι αφορά στην εφαρμογή Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής των μαθητών των σχολικών μονάδων ισχύει η με αριθ. Φ11.2/470/45434/Γ1/30-4-2002 Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος γίνεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των συμβαλλόμενων και μόνον εγγράφως.

Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων.

Η εφαρμογή του παρόντος έχει ισχύ από την υπογραφή του και για τρία έτη. Μετά την παρέλευση των 3 ετών επικαιροποιείται .

Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφηκε το παρόν σε (4) πρωτότυπα, που υπογράφηκαν από τα μέρη ως κάτωθι:

Loading...
 • europalso

  ideascentral