Σεμινάριο ανάπτυξης ερωτηματολογίων για την συλλογή δεδομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/10/2014 - 21:02 | Author: Newsroom

20 ώρες. (κωδ. QUEST) – Έναρξη Μαθημάτων 27 Οκτωβρίου 2014

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την ανάπτυξη γραπτών ερωτηματολογίων για την συλλογή δεδομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτές καιΣτελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Ερευνητές που Συμμετέχουν στην υλοποίηση ερευνητικών δράσεων

Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.

Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε αίθουσες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται καθημερινές σε απογευματινές ώρες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέσω των εισηγήσεων, των μαθημάτων και των συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

1. Κατηγορίες και μορφές των γραπτών ερωτηματολογίων.

2. Οι έννοιες του έγκυρου και του αξιόπιστου ερωτηματολόγιου.

3. Προσδιορισμός του τι διερευνούμε.

4. Προσδιορισμός του πως το διερευνούμε.

5. Προκαταρκτική έρευνα και δημιουργία δεξαμενής ερωτημάτων.

6. Αξιολόγηση και εμπλουτισμός δεξαμενής ερωτημάτων και επιλογή απαντητικών προτύπων.

7. Ανάπτυξη ερωτηματολογίου και διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας.

8. Το ερωτηματολόγιο μορφοτυπικά (lay-out)

9. Αποτίμηση αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

10. Κωδικοποίηση και αποθήκευση δεδομένων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το σεμινάριο θα ακολουθήσει τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να φέρουν στο κάθε επιμέρους μάθημα, το δικό τους notebook, το οποίο και θα χρησιμοποιήσουν στην διάρκεια του. Από πλευράς λογισμικού είναι αρκετό το open office ή ένας οποιοσδήποτε κειμενογράφος (π.χ. Microsoft Office).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Dr. Ιωάννης Γκιόσος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ έχοντας εποπτεύσει ως πρώτος επιβλέποντας καθηγητής σε περισσότερα των είκοσι μεταπτυχιακών διατριβών . Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εδράζουν στο χώρο της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της ανάπτυξης μαθησιακού υλικού.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής είναι 150 ευρώ, και 80 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και υπαλλήλους του ΕΚΠΑ και εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη λάβει μέρος σε κάποιο από τα Επιμορφωτικά Προγράμματα Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Π.Α.

(Κωδ.: SCHL2, SCHL3, EQUAS, ISO, SPSS, INOV, SMED, ΕΟΠΠΕΠ, ΘΜΜΑ, CREA, CHNG, CRIS, DEV, ΑΔΕΕΠ).

Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ

27/10/2014 ώρες 16:0020:00

03/11/2014 ώρες 16:0020:00

14/11/2014 ώρες 16:0020:00

17/11/2014 ώρες 16:0020:00

21/11/2014ώρες 16:0020:00

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

QUEST ΑΙΤΗΣΗ

ή την κατεβάζουν σε μορφή MS Word από τον παρακάτω σύνδεσμο

QUEST ΑΙΤΗΣΗ down

και αφού την συμπληρώσουν, την αποστείλουν μαζί με σύντομο βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση equas@admin.uoa.gr, αναγράφοντας στο θέμα του emailτον Κωδικό Προγράμματος (QUEST).

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για τo Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 23 Οκτωβρίου 2014.

Η έναρξη μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 27 Οκτωβρίου 2014.

Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν Σημειώσεις, Υποδείγματα – Ερωτηματολογίων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργίας Portfolio.

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες «Βεβαίωση Παρακολούθησης στο Θεματικό Αντικείμενο: Σεμινάριο ανάπτυξης ερωτηματολογίων για την συλλογή δεδομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Αστέριος Δουκουδάκης

Για πληροφορίες:

Σοφία Κρουσανιωτάκη

e-mail: equas@admin.uoa.gr

τηλ.: 210 3689653

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral