Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αναμοριοδότησης σχολικών μονάδων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/05/2018 - 12:09 | Author: Newsroom

Απαντώντας στην Ερώτηση με θέμα «Αποχαρακτηρισμός και υποβάθμιση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου», ο Υπουργός Παιδείας σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή κάνει γνωστά τα ακόλουθα:

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 16 του ΠΔ 50/1996 (45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ΠΔ 100/1997 (94 Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 39/1998 (43 Α΄) και το ΠΔ 111/2016 (193 Α΄), κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών τους συμβουλίων, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, βάσει του πληθυσμού της έδρας των σχολείων, των εκεί συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών, της οργανικότητας, της απόστασής τους από την έδρα του Νομού, τις συγκοινωνιακές συνθήκες και του υψόμετρου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7γ. του Ν. 1351/1983 (56Α΄), με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώτερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθορίζονται τα σχολεία που λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες και στα οποία διορίζονται εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Νομ. 1143/1981.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ., με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξης καθορισμού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως δυσπρόσιτων, με την Φ10/70/26569/Δ1/16-02-2017 εγκύκλιο ζήτησε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7γ. του Ν. 1351/1983 (56Α΄). Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. Φ.20/215829/ΓΔ4/07-12-2017 έγγραφο με θέμα «Μοριοδότηση Σχολικών Μονάδων», κάλεσε τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ & ΚΥΣΔΕ) να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τα αρμόδια Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναμένοντας την εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ), καταγράφει όλες τις σχετικές προτάσεις, τις οποίες θα εξετάσει πριν την τελική έκδοση της απόφασης.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral