Ρύθμιση για τρεις θέσεις Αντιπροέδρων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/02/2016 - 15:36 | Author: Newsroom

Ρύθμιση που παρέχει τη δυνατότητα για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα πλαίσια της συνολικής διοικητικής του αναδιοργάνωσης περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η ρύθμιση προβλέπει τον ορισμό τριών Αντιπροέδρων με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Οι Αντιπρόεδροι θα υποβοηθούν το έργο του Προέδρου. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το διορισμό νέου Προέδρου από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών του καθηκόντων στα Α.Ε.Ι ή στα Ερευνητικά Κέντρα που υπηρετούν.

Loading...
  • europalso

    ideascentral