Ρύθμιση για αποφοίτους Λυκείων με διακρίσεις σε Ολυμπιάδες Προϋποθέσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/11/2015 - 19:13 | Author: Newsroom

Ψηφίστηκε από τη Βουλή η ρύθμιση για την καθ’ υπέρβαση εγγραφή αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυµπιάδες.

Το Neopolis.gr παρουσιάζει τη ρύθμιση:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυµπιάδα:

Μαθηµατικών,

Πληροφορικής,

Φυσικής,

Χηµείας

Βιολογίας

και τους έχει απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο)

εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, εφόσον το µάθηµα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυµπιάδες, περιλαµβάνεται στα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού που έχουν επιλέξει οι υποψή- φιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισµό για νέους επιστήµονες µε την απονοµή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστηµονικό φορέα ή ένωση.

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ µε ανάλο- γες διακρίσεις.

Προϋπόθεση

Ως προϋπόθεση για τη διαδικασία συµµετοχής των κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στην ανωτέρω διαδικασία είναι η επίτευξη µέσου όρου βαθµών στα µαθήµατα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του- λάχιστον ίσου µε το µισό του µέγιστου δυνατού.»

Ισχύς της απόφασης

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2015-2016 κι εφεξής.

Βασίλειος Καλόγηρος

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral