Προτάσεις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ για το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/01/2017 - 20:20 | Author: Newsroom

Το Υπουργείο Παιδείας, πριν τα Χριστούγεννα, απέστειλε στα ΕΠΑ.Λ το Σχέδιο Οδηγού Εφαρμογής του «4ουΜεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» για την υλοποίηση του κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε Α΄ Αθήνας, μέσα στο πλαίσιο αυτό της εφαρμογής του 4ου έτους Μαθητείας από τα ΕΠΑ.Λ, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αναβάθμισης της Τ.Ε.Ε (Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ) σύμφωνα με τις θέσεις τις Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Συγκεκριμένα το Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ θεωρεί θετικό ότι στο 4ο έτος αυτό:

1.Υλοποιείται η σύνδεση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ με την αγορά εργασίας.

2. Η άσκηση της εποπτείας στη Μαθητεία γίνεται από τους Εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ.

3. Υπάρχει συμμετοχή των Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ στην υλοποίηση του προγράμματος, και αξιοποίηση του εξοπλισμού των εργαστηρίων των ΕΠΑ.Λ-Ε.Κ

4. Γίνεται καλλίτερη ειδίκευση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.

5.Υπάρχει καθορισμός από το Υπουργείο ΥΠΠΕΘ του περιεχομένου των σπουδών και των κατευθύνσεων κατάρτισης στο χώρο εργασίας.

6.Πραγματοποιήται η εξασφάλιση της αμοιβής, των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων υγείας στον μαθητευόμενο.

7.Γίνεται η υπογραφή των συμβάσεων με άμεση ευθύνη του ΕΠΑ.Λ

8.Υπάρχει συμμετοχή του Εκπαιδευτικού στα ΚΠΑ ( Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης)

9. Η Μαθητεία αναφέρεται μόνο σε ενήλικες.

10.Ο εργασιακός χρόνος στη Μαθητεία θεωρείται συντάξιμος και υπολογίζεται ως χρόνος για την απόκτηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.

Το Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε Α΄ Αθήνας διατηρεί τις επιφυλάξεις του σε ορισμένα κρίσιμα και ανησυχητικά στοιχεία του Σχεδίου για την εφαρμογή του 4ουΜεταλυκειακού έτους -Μαθητείας και την επιτυχή έκβαση του όλου εγχειρήματος. Υπάρχει ανάγκη οι Εκπαιδευτικοί Σύλλογοι των ΕΠΑ.Λ, να κάνουν προτάσεις πάνω σε αυτό το Σχέδιο εφαρμογής της Μαθητείας, και να εντείνουν τις προσπάθειες τους ώστε να αποκλειστούν οι αρνητικές πλευρές, και πιθανές παρεκκλίσεις στο υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα για την Μαθητεία. Για αυτό το Δ.Σ της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε Α΄ΑΘΗΝΑΣ προτείνει για το 4ο έτος Μαθητείας τα παρακάτω:

1.Το 4ο έτος Μαθητείας να είναι πλήρως ενταγμένο στο Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, αφού υλοποιείται από Εκπαιδευτικό φορέα του Τυπικού συστήματος όπως είναι τα ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ

2.Θεωρούμε ότι είναι αντισυνταγματικό (ισότητα στην εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες κλπ) ο αποκλεισμός αποφοιτησάντων των ΕΠΑ.Λ πάνω από το 25 έτος της ηλικίας στη Μαθητεία. Για αυτό προτείνουμε να υπάρξει καθολική συμμετοχή των αποφοιτησάντων των ΕΠΑ.Λ στο 4ο έτος Μαθητείας χωρίς ηλικιακούς αποκλεισμούς.

3. Πρέπει έγκαιρα από το ΙΕΠ και το ΥΠΠΕΘ να δοθούν στους Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευόμενους τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, των φύλλων έργου και των κατευθύνσεων για την τάξη Μαθητείας.

4.Την ευθύνη υλοποίησης αλλά και την διοικητική διαχείριση του 4ου έτους Μαθητείας να την έχουν αποκλειστικά τα ΕΠΑ.Λ-Ε.Κ και απαιτούμε την άμεση επαναλειτουργία των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (ΓΡΑ.ΣΥ.)

5. Το έτος Μαθητείας να απονέμει Δίπλωμα – Πτυχίο ειδικότητος επιπέδου 5, μετά από επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή σε ενδοσχολικές πτυχιακές εξετάσεις.

6. Να καθοριστούν συγκεκριμένα και άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του 4ου έτους της Μαθητείας.

7.Η ασφάλιση να είναι πλήρης, και ίση με τα 4/5 του ημερομισθίου του πτυχιούχου με προσόντα επιπέδου 4 τεχνίτη. Δεν συμφωνούμε η αμοιβή να είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη εφόσον αφορά ήδη πτυχιούχους των ΕΠΑ.Λ.

8.Η συμμετοχή του εργοδότη – επιχείρησης στο ημερομίσθιο του μαθητευόμενου να μειωθεί και να είναι ελάχιστη, και να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής κινήτρων συμμετοχής στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και στις παραμεθόριες και νησιώτικες περιοχές της χώρας.

9.Να υπάρξει πρόβλεψη για επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, καθώς και για την άμεση χρηματοδότηση των ΕΠΑ.Λ – Ε.Κ για καλύτερα εργαστήρια και εξοπλισμό.

10.Η πραγματοποίηση του 4ου έτους Μαθητείας δεν πρέπει να οδηγήσει επίσης σε κατηγοριοποιήσεις και διακρίσεις μεταξύ των ΕΠΑ.Λ και σε απόπειρες συγχωνεύσεων.

11.Τα εργασιακά δικαιώματα των Εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο 4ο έτος Μαθητείας πρέπει να εναρμονίζονται με αυτά που ισχύουν στην Τυπική Εκπαίδευση.

12.Στην τάξη Μαθητείας θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, να ενταχθούν και νέες ειδικότητες που καθιστούν απαραίτητες οι τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, ώστε να συντελέσουν στην ανάπτυξη της χώρας.

13.Είναι απαραίτητο να υπάρξει συγκεκριμένη πρόβλεψη στο Π.Δ για την περίπτωση μη ολοκλήρωσης της τάξης Μαθητείας, όσο και των συγκεκριμένων διαδικασιών πιστοποίησης αυτής.

14. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στο Π.Δ, για το πώς θα ενεργεί η διοίκηση του ΕΠΑ.Λ, αν οι υποχρεώσεις του εργοδότη – επιχείρησης που συμμετέχουν στην υλοποίηση της « Τάξης Μαθητείας», και οι υποχρεώσεις των Μαθητευόμενων δεν τηρούνται.

15.Είναι αναγκαίο να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στο Π.Δ, για το ποιος θα είναι υπεύθυνος και θα έχει την αρμοδιότητα για την τάξη Μαθητείας, η οποία ανήκει στην μη Τυπική Εκπαίδευση, όταν σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειασθεί να παρθούν σοβαρές αποφάσεις, π.χ θα έχει την ευθύνη η Δ.Δ.Ε κάθε περιοχής;

Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας στη χώρα μας τα τελευταία πέντε χρόνια και ιδιαίτερα των Νέων αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με ποσοστό που αγγίζει το 25% η Ελλάδα παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη ανεργίας μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε. Την τελευταία δεκαετία, το ενδιαφέρον των Νέων για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση μειώθηκε σημαντικά μη ξεπερνώντας σήμερα το 25%, έναντι 75% της Γενικής Εκπαίδευσης, σε αντίθεση με ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης όπως είναι η Φιλανδία, η Γερμανία κ.α, η στροφή των Νέων στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση έχει φτάσει το 60% έναντι 40% της Γενικής Εκπαίδευσης. Η μεγάλη μείωση της απασχόλησης των Νέων και ο κίνδυνος που υπάρχει στο «να χαθεί μια γενιά», πρέπει να κινητοποιήσει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και το ΥΠΠΕΘ, για να υπάρξει στροφή της χώρας προς Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, αν θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη στην χώρα και μείωση της ανεργίας.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Ο Πρόεδρος: Τρίγκας Αθανάσιος Η Γενική Γραμματέας: Λιάπη Μαρία

Loading...
  • europalso

    ideascentral