Πρόσκληση του ΕΣΠΑ για το «Ψηφιακό Φροντιστήριο» – Ποιες δράσεις χρηματοδοτούνται

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/10/2014 - 19:35 | Author: Newsroom

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση που αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα που αναφέρεται στο «Ψηφιακό Φροντιστήριο», δηλαδή την ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για την εφαρμογή Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία ενός οργανωμένου συνόλου ψηφιακών μαθημάτων και υποστηρικτικού υλικού για τους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής – Πλατφόρμας Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης με δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης ασύγχρονης υποστηρικτικής διδασκαλίας, χωρίς τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικού αλλά και με την καθοδήγηση του Εκπαιδευτικού και την παράλληλη αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού (κινητά εργαστήρια Η/Υ, Διαδραστικά Συστήματα κλπ.) είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος είτε σε τυχόν πρόσθετες δράσεις εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών.

Σύμφωνα με το aftodioikisi.gr οι δράσεις που χρηματοδοτούνται είναι οι εξής τέσσερις:

Δράση 1: Διαμόρφωση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που θα πρέπει να έχει η Ψηφιακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Στήριξης και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο (Software) ώστε στη συνέχεια να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία της Πλατφόρμας ΠΗΣ (Hardware). Η εν λόγω Δράση δύναται να υλοποιηθεί σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)- Διόφαντος.

Δράση 2: Ανάπτυξη περιεχομένου των Ψηφιακών Βοηθημάτων και λειτουργία της υπηρεσίας – Σχεδιασμός πλαισίου λειτουργίας μηχανισμού μόνιμης υποστήριξης Η παρούσα Δράση δύναται να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για: α) Τον καθορισμό των παιδαγωγικών και τεχνικών προτύπων που θα πρέπει να πληροί το περιεχόμενο κάθε βοηθητικού μαθήματος, β) την εκπόνηση και παραγωγή του περιεχομένου των μαθημάτων, γ) την οργάνωση και εισαγωγή του περιεχομένου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, δ) την ενεργοποίηση της υπηρεσίας και τη θέση της σε λειτουργία με πιλοτική εφαρμογή, ε) τους τελικούς ελέγχους, επικαιροποιήσεις και βελτιστοποιήσεις στην παρουσίαση του περιεχομένου και στ) το σχεδιασμό πλαισίου λειτουργίας μηχανισμού μόνιμης υποστήριξης

Δράση 3: Προμήθεια υποδομών ΤΠΕ Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην προμήθεια των αναγκαίων υποδομών ΤΠΕ για την εγκατάσταση και φιλοξενία του συνόλου της υπηρεσίας. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες υποδομές ΤΠΕ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Δράση 4: Δημοσιότητα και Προβολή. Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται ενέργειες δημοσιοποίησης και προβολής των στόχων και των αποτελεσμάτων της Πράξης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 2.965.000 ευρώ. Απευθύνεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση ΕΔΩ

Loading...


  • europalso   ideascentral