Πρόσκληση για εκπαιδευτικούς στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 άνω

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/11/2015 - 19:04 | Author: Newsroom

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μόνιμους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης για διδασκαλία σε τμήματα Δ/θμιας Εκπ/σης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ.

πρωτ. 27677/Γ7/09-03-2011 Υ.Α. (Β΄ 507) «Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ» όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 102706/Γ7/09-09-2011 Υ.Α. (Β΄ 2271), καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής, που ενδιαφέρονται να διδάξουν στα παρακάτω τμήματα:

1. Γ΄ τάξης Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση, Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Αγγλικά

2. Γ΄ τάξης ΓΕΛ
Γενικής Παιδείας:
Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία, Αγγλικά
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία Λατινικά, Λογοτεχνία, Κοινωνιολογία
Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών:
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής:
Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Ιστορία, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ), Κοινωνιολογία
να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά παραστατικά μέχρι τις 17-11-2015 στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα επιλεγούν ύστερα από συνέντευξη, θα ανατεθεί εργασία για συμπλήρωση του ωραρίου τους ή υπερωριακή εργασία, υποχρεωτικά πέραν του ωραρίου τους
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτικών αποτελεί η εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμού.

Θα συνεκτιμηθούν:
1) η επιμόρφωση σε θέματα αγωγής υγείας
2) η υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες και
3) η εκπαιδευτική εμπειρία σε μονάδες απεξάρτησης.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral