Πόσοι μήνες πρέπει να περάσουν για να έχουν όλα τα σχολεία τους εκπαιδευτικούς τους και να ξέρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί το σχολείο τους;

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/10/2013 - 18:48 | Author: Newsroom

Πόσοι μήνες πρέπει να περάσουν

για να έχουν όλα τα σχολεία τους εκπαιδευτικούς τους

και να ξέρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί το σχολείο τους;

των Ν. Χριστοφόρου και Η.

Σμήλιου, αιρετών της Ριζοσπαστικής Εκπαιδευτικής Ενότητας στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσ/νίκης

Σε 6 συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης από τις 27 Σεπτέμβρη ως τις 8 Οκτώβρη συζητήθηκαν και έγιναν οι παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές (τοποθετήσεις και αποσπάσεις) κατά κλάδο (δεν αναφερόμαστε στους εκπ/κούς ειδικοτήτων που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ καθώς και τους υποχρεωτικά μεταταχθέντες που είχαν τοποθετηθεί, όπως ενημερώσαμε, σε προηγούμενες συνεδριάσεις):

1. ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

α) Τοποθετήθηκαν κατά προτεραιότητα με βάση τα μόριά τους και τις δηλώσεις προτίμησης που υπέβαλαν οι 8 από τις ν/γούς που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμες σε σχολεία της ομάδας τους και των όμορων ομάδων ενώ οι υπόλοιπες 10 τοποθετήθηκαν συνεξεταζόμενες με τις 12 ν/γούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

β) Ικανοποιήθηκαν 12 (από τις 39 που υποβλήθηκαν) αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

γ) Τοποθετήθηκαν και οι 55 αποσπασμένες από άλλα ΠΥΣΠΕ σε κενές θέσεις των Ν/γείων της περιοχής, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει ούτε μία διαθέσιμη ν/γός για την κάλυψη των 2 κενών που ήδη έχουν προκύψει. Δικαιώνεται έτσι η θέση που είχαμε διατυπώσει στη συνεδρίαση της 26ης/9: να μη γίνει καμιά υποχρεωτική μετακίνηση αποσπασμένης ν/γού, αν προηγουμένως το ΠΥΣΠΕ δεν κάνει τις τοποθετήσεις και δεν διαπιστώσει τα κενά και τις ανάγκες των σχολείων μας. Τι έχουν να πουν τώρα η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και όλοι αυτοί που επέβαλλαν τις υποχρεωτικές μετακινήσεις πολλών ν/γών στις Σέρρες, την Ημαθία και τους γύρω νομούς; Πώς θα καλυφθούν τα κενά που ήδη προέκυψαν και τα πολύ περισσότερα που αντικειμενικά θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα; Μήπως με ν/γούς από τον ΟΑΕΔ, με μισθούς των 427-490ευρώ;

Σημειώνουμε ακόμη ότι οι αποσπάσεις των ν/γών εντός ΠΥΣΠΕ και οι τοποθετήσεις των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ συνεξετάσθηκαν, πράγμα με το οποίο διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε, ζητώντας να γίνουν πρώτα οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και να τοποθετηθούν στα εναπομείναντα κενά οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ.

2. ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

α) Τοποθετήθηκαν κατά προτεραιότητα με βάση τα μόριά τους και τις δηλώσεις προτίμησης που υπέβαλαν οι 69 από τους 87 που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι σε σχολεία της ομάδας τους και των όμορων ομάδων ενώ οι αιτήσεις των υπολοίπων 18 συνεξετάσθηκαν μ’ εκείνες των 108 δασκάλων που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. Από αυτούς τοποθετήθηκαν σε σχολεία που δήλωσαν ή εκτός δήλωσης τοποθέτησης οι 112 ενώ 4 δεν τοποθετήθηκαν λόγω μακροχρόνιας άδειας και 10 λόγω του ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν παρουσιάστηκαν από την υπηρεσία άλλα κενά.

Στην ίδια και σε όλες τις επόμενες συνεδριάσεις ζητήσαμε την καταγραφή όλων των κενών και την ανακοίνωση τους ώστε να δοθεί το δικαίωμα στους συναδέλφους που δεν τοποθετήθηκαν καθώς και όσους εξ αυτών που τοποθετήθηκαν σε σχολεία εκτός της δήλωσής τους το επιθυμούν, να υποβάλλουν νέες δηλώσεις. Δυστυχώς και παρά το ότι από την πρώτη καταγραφή των κενών σε τμήματα καθώς και τις ανάγκες συμπλήρωσης ωραρίου φαίνεται να υπάρχουν αρκετά περισσότερα από 40 κενά δασκάλων, η υπηρεσία ποτέ δεν ολοκλήρωσε την καταγραφή και το ΠΥΣΠΕ δε συζήτησε την τοποθέτηση των προαναφερθέντων στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ συναδέλφων (και σε επόμενες φάσεις των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ και των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ). Αντ’ αυτού οι εναπομείναντες στη διάθεση εκπ/κοί τοποθετήθηκαν σε σχολεία με νέες προσωρινές τοποθετήσεις και προφορικές-τηλεφωνικές εντολές της Δ/νσης.

β) Δεν έγιναν ακόμη (και η Δ/νση αμφισβητεί τη δυνατότητα να γίνουν λόγω της υποτιθέμενης έλλειψης κενών) αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός εκπ/κών να συνεχίζει να μετακινείται σε μεγάλες αποστάσεις από τον τόπο της κατοικίας του.

γ) Δε συζητήθηκαν ακόμη (και πάλι λόγω της υποτιθέμενης έλλειψης κενών) οι τοποθετήσεις των 35 αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπ/κών.

δ) Δε συζητήθηκε ακόμη η τοποθέτηση των 10 δασκάλων αναπληρωτών ΕΣΠΑ που προσλήφθηκαν για την κάλυψη της θέσης του δασκάλου του ολοήμερου σχολείου. Ειδικά σε ότι αφορά τους τελευταίους συναδέλφους επισημάναμε στο ΠΥΣΠΕ ότι είναι απαράδεκτο η υπηρεσία να παρουσιάζει κενά (χωρίς την εμπλοκή και γνώμη του ΠΥΣΠΕ) και να τους καλεί να δηλώσουν σχολεία στα οποία υπάρχει ήδη δάσκαλος (και με οργανική θέση ακόμη) στο ολοήμερο σχολείο. Κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί τίποτα άλλο παρά την πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. να καταργήσει υποστηρικτικές δομές της δημόσιας εκπ/σης και χιλιάδες οργανικές θέσεις εκπ/κών αντικαθιστώντας τις με ελαστικές μορφές εργασίας και κακοπληρωμένων εκπ/κών.

3. ΠΕ11-ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

α) Ικανοποιήθηκαν και οι 28 αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ που υποβλήθηκαν.

β) Τοποθετήθηκαν και οι 14 αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ Γυμναστές (πλην των 2 δηλ. που δεν αποδεσμεύτηκαν)

Μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις στη Δ/νση Δυτικής Θεσ/νίκης συνεχίζουν να υπάρχουν 69 κενά Γυμναστών!

4. ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ

α) Ικανοποιήθηκαν και οι 37 αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ που υποβλήθηκαν.

β) Τοποθετήθηκαν και οι 7 αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ Γυμναστές (πλην ενός δηλ. που δεν αποδεσμεύτηκε)

Μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις στη Δ/νση Δυτικής Θεσ/νίκης συνεχίζουν να υπάρχουν 89 κενά εκπ/κών Αγγλικής γλώσσας!

5. ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ικανοποιήθηκαν μόνο οι 2 από τις 12 αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ που υποβλήθηκαν. Οι αιτήσεις απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ γιατί αφορούσαν απόσπαση σε σχολεία Αναμορφωμένου Προγράμματος (ΕΑΕΠ) τα οποία υποστηρίχθηκε, χωρίς κανένα νομικό έρεισμα, ότι προορίζονται για αναπληρωτές ΕΣΠΑ. Γι αυτό καταψηφίσαμε και καταγγέλλουμε τη συγκεκριμένη απόφαση.

Στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα στους εκπ/κούς Μουσικής να κάνουν δηλώσεις προτίμησης για άλλα σχολεία πλην ΕΑΕΠ και ικανοποιήθηκαν οι 8 από τις 10 αιτήσεις.

Να σημειώσουμε ακόμη εδώ ότι ενώ από το ΠΥΣΠΕ αποφασίστηκε οι αποσπασμένοι όλων των κλάδων να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι την αντικατάστασή τους, η Δ/νση (μέσω της ιστοσελίδας) έδωσε εντολή να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις, μετατοπίζοντας έτσι το πρόβλημα των κενών εκπ/κών ειδικοτήτων από τα σχολεία της πόλης στα χωριά (πρώην Δ΄ και Ε΄ περιοχές).

5. ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

α) Τοποθετήθηκαν σε Ειδικά Σχολεία με βάση τα μόριά τους και τις δηλώσεις τοποθέτησης οι 4 αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής

β) Τοποθετήθηκαν σε Τμήματα Ένταξης με βάση κοινωνικά κριτήρια και τις δηλώσεις τοποθέτησής τους οι 36 αναπληρωτές ΕΣΠΑ Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής

Μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις στη Δ/νση Δυτικής Θεσ/νίκης συνεχίζουν να υπάρχουν 18 κενά Δασκάλων Ειδικής Αγωγής

6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

Τοποθετήθηκαν με απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης και χωρίς να συζητηθούν στο ΠΥΣΠΕ

>4 αναπληρωτές Νηπιαγωγοί και 39 αναπληρωτές Δάσκαλοι για την Παράλληλη Στήριξη

>39 αναπληρωτές ΕΣΠΑ Μουσικής, 44 αναπληρωτές ΕΣΠΑ Εικαστικών κα 50 αναπληρωτές ΕΣΠΑ Θεατρολόγοι, που τοποθετήθηκαν στα ΕΑΕΠ.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα προβλήματα στη λειτουργία της Δ/νσης σε συνδυασμό με πολλές από τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ (ή την έλλειψή τους) και κυρίως την αντιεκπαιδευτική πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ., που οδεύοντας πια προς τα τέλη του Οκτώβρη αφήνει τα σχολεία με εκατοντάδες κενά εκπ/κών, δημιουργούν ένα σκηνικό διάλυσης του δημόσιου σχολείου και κατάλυσης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών του.

Loading...


  • europalso   ideascentral