ΠΟΣΥΠ: Υπόμνημα επί του σχεδίου νόμου – Καταγγελία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/06/2018 - 18:32 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»,

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π.Ο.Σ.Υ.Π.

Α ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι Βουλευτές

Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή  από τον Υπουργό Παιδείας του Σχεδίου Νόμου «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαζί σας, για να καταγγείλει τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των διοικητικών υπαλλήλων από τις θέσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης και να σας γνωρίσει τα κάτωθι:

 

 • Η Ομοσπονδία μας, εκπροσωπεί τους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, στην Κεντρική Υπηρεσία, στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις 116 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε πολλούς εποπτευόμενους φορείς του.

 

 • Με το Σχέδιο Νόμου και συγκεκριμένα με το άρθρο 22 παρ. 2 αποκλείονται για ακόμη μία φορά οι διοικητικοί υπάλληλοι, από τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα:

¨ Ως  Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και  Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή τουλάχιστον   εκπαιδευτική   υπηρεσία   στην   πρωτοβάθμια   ή   δευτεροβάθμια

εκπαίδευση οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη.  Ως  Διευθυντές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας¨.

 

 • Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου και ειδικότερα στο κεφάλαιο Γ΄ σελ. 15 & 16, ο νομοθέτης αναφέρει ότι για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης :

¨τίθεται ένα σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνο με τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, και, ειδικότερα, της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, καθώς και της διαφάνειας¨.

Προφανώς ως έλληνες πολίτες αναγνωρίζει μόνον τους εκπαιδευτικούς, γι  αυτό και εξαιρεί από τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας, στις δημόσιες θέσεις τους διοικητικούς υπαλλήλους γεγονός που είναι όχι μόνον εξοργιστικό αλλά και παράλογο, όταν εξαιρείσαι από τις θέσεις ευθύνης της ίδιας της Υπηρεσίας σου.

 

Επιπροσθέτως,  η συμπερίληψη μόνον των εκπαιδευτικών στο σχέδιο νόμου και ο ταυτόχρονος αποκλεισμός ων Διοικητικών Υπαλλήλων  έγινε με τυχαία ή αδιευκρίνιστα κριτήρια, αφού ούτε η συμπερίληψη των εκπαιδευτικών αλλά ούτε και ο δικός μας αποκλεισμός αιτιολογούνται, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να διεκδικήσουν τις επίδικες θέσεις και εμείς να αποκλειστούμε κατά παράβαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών (όπως τους επικαλούνται στην αιτιολογική έκθεση) της ισότητας και της αξιοκρατίας και ειδικότερα της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε έλληνα πολίτη

 • στις δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρα 4 παρ. 1 και 4, 5 παρ. 1), της διαφάνειας (άρθρο 103 παρ. 7) που, κατά την έννοιά της, καταλαμβάνει όχι μόνο τη διαδικασία εισόδου στο υπαλληλικό σώμα αλλά και περαιτέρω τις εν γένει διαδικασίες εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων και του κοινωνικού κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1).

 

 • Η κυβέρνηση υποκύπτει, όπως βέβαια και οι προκάτοχοι τους, στη δύναμη και τη δυναμική των αριθμών και στην λογική του πολιτικού – κομματικού κόστους ( οι εκπαιδευτικοί αριθμούν 150000 χιλιάδες, ενώ  οι διοικητικοί υπάλληλοι μόλις 4000 χιλιάδες) και αδιαφορεί για την ισονομία, τη διαφάνεια,  την αξιοκρατία και τη σύγχρονη οργανωτική  θεωρία των διαφόρων δομών.

 

 • Ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός μας, έχει στηλιτευτεί και από το Πόρισμα για την Αξιολόγηση των Δομών του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο συντάχθηκε από την Ειδική Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε σε υλοποίηση του από 05-08-2016 μνημονίου συνεργασίας του ΕΚΔΔΑ και του Υπουργείου Παιδείας, ενόψει της σύνταξης του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΕΘ (Π.Δ.18/2018), και σύμφωνα με το οποίο:

¨η κατάληψη των θέσεων ευθύνης από εκπαιδευτικούς αποτελεί στρέβλωση που βασίζεται στην εσφαλμένη εκτίμηση ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης (κάθε οργανωτικής μονάδας) πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως γνώσεων τους σε ζητήματα άσκησης διοίκησης. Όλα όμως τα υφιστάμενα δεδομένα, όπως οι ετήσιες ανακοινώσεις – εκθέσεις του Συνήγορου του Πολίτη και προπάντων η εξέταση του πραγματικού έργου που επιτελούν οι διάφορες μονάδες με όρους Οργανωτικής Θεωρίας καταδεικνύουν ότι αυτό δεν είναι ορθό και η άσκηση διοίκησης, όπως σε όλους σχεδόν τους άλλους χώρους, πρέπει να γίνεται από τους κατάλληλα προετοιμασμένους – καταρτισμένους  υπαλλήλους που είναι ενταγμένοι στην αντίστοιχη λειτουργία, δηλαδή από τους επαγγελματίες της διοίκησης, διοικητικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κατάλληλου κλάδου. ….

Στον αντίποδα των παρακάτω συλλογισμών, βρίσκεται το επιχείρημα ορισμένων εκπαιδευτικών, ότι οι ίδιοι είναι καταλληλότεροι γιατί επιδεικνύουν ευρύτητα πνεύματος επί θεμάτων που απαιτούν τέτοιου τύπου σύλληψη – προσέγγιση       (όπως είναι κατεξοχήν τα εκπαιδευτικά), σε αντίθεση με τη στενά γραφειοκρατική λογική των διοικητικών.

Ωστόσο, όλες οι μετρήσεις του παραγόμενου έργου των περιφερειακών υπηρεσιών δείχνουν ότι σε συντριπτικό ποσοστό αυτό αφορά αμιγώς διοικητικές λειτουργίες και μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του εμπεριέχει μια παιδαγωγική-εκπαιδευτική διάσταση, η οποία μπορεί να καλυφθεί αφενός από τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων και αφ’ ετέρου από τους Σχολικούς Συμβούλους, των οποίων κύρια αρμοδιότητα είναι η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου

 

 • Οι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, είναι αποκλεισμένοι και αποκλείονται ξανά, από τις θέσεις ευθύνης των Διευθυντών και των οιονεί Γενικών Διευθυντών (Περιφερειακοί Διευθυντές) και οι μόνες θέσεις ευθύνης που μπορούν να καταλάβουν είναι αυτές των 13 Προϊσταμένων των Αυτοτελών Διευθύνσεων που υπάρχουν στις  Περιφερειακές  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και  των Προϊσταμένων Τμημάτων.

Ανεξάρτητα από τα τυπικά τους προσόντα και τις υπηρεσιακές – υπαλληλικές δυνατότητες τους, ανεξάρτητα αν έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ανεξάρτητα αν έχουν μεταπτυχιακό (ένα ή και περισσότερα), ανεξάρτητα αν έχουν διδακτορικό, ανεξάρτητα αν είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ανεξάρτητα αν γνωρίζουν 2-3 ξένες γλώσσες, ανεξάρτητα αν είναι άριστοι υπάλληλοι (σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης τους), ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω δεν είναι <<ικανοί>> διότι δεν είναι εκπαιδευτικοί, δεν έχουν 12 έτη υπηρεσίας και 10 έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων.

Αλλά και αυτά τα προαπαιτούμενα υπάρχουν συνάδελφοι που τα έχουν, διότι το 50% των διοικητικών υπαλλήλων σήμερα, είναι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί, που έχουν ασκήσει για έτη διδακτικά καθήκοντα.

Αντίθετα, μπορεί να γίνει κάποιος εκπαιδευτικός Διευθυντής ή Γενικός Διευθυντής, χωρίς να έχει ασκήσει διοίκηση ούτε για μία ώρα ή χωρίς να μην έχει υπηρετήσει σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου, ούτε για μία ώρα;

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο νόμο, συντεχνιακής αντίληψης και φωτογραφικών διατάξεων υπέρ των εκπαιδευτικών, είναι ότι για τι θέση Διευθυντή ή Περιφερειακού Διευθυντή δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας!

Την ίδια στιγμή οι συνάδελφοι μας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ, όπως και σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας μέχρι τη

θέση του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τα τυπικά και τα ουσιαστικά τους προσόντα.

 

 • Ακόμη και στην αναπλήρωση του άρθρου 33, γίνεται φανερή η απαξίωση των διοικητικών υπαλλήλων μέσα στις ίδιες τις Υπηρεσίες μας, διότι εκτός του αποκλεισμού μας από τη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, έχουμε και τον προκλητικό αποκλεισμό μας από την αναπλήρωση του, με την επιδεικτική αγνόηση των 4 Διοικητικών Προϊσταμένων για την αναπλήρωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία ανατίθεται περιοριστικά στον 1 και μοναδικό εκπαιδευτικό Προϊστάμενο Τμήματος σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Το ίδιο γίνεται και στην αναπλήρωση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή Εκπαίδευσης και όχι από τον διοικητικό Διευθυντή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφέρειας.

 

 • Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η Διοίκηση της Εκπαίδευσης και ειδικότερα οι Περιφερειακές της Υπηρεσίες, εδώ και χρόνια,  αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του κομματικού – πελατειακού κράτους.

Η υποστελέχωση σε διοικητικό προσωπικό, οι χιλιάδες ρουσφετολογικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη διοίκηση, η  εναλλαγή των Περιφερειακών Διευθυντών με την εναλλαγή των Κυβερνήσεων, η επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης με ειδικούς νόμους που αλλάζουν κάθε 2-3 χρόνια για την εγκατάσταση ημετέρων, οι κομματικές συγκροτήσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων και των συμβουλίων επιλογής στελεχών, οι διαθέσεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών στις διευθύνσεις εκπαίδευσης με ωράριο και άδειες εκπαιδευτικών, κ.ά., αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα συναλλαγής και κομματισμού.

 

Κυρίες, Κύριοι Βουλευτές

 

 • Ζητάμε την αποκομματικοποίηση της Διοίκησης της Εκπαίδευσης.

 

 • Ζητάμε οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αποτελούν κανονικές Υπηρεσίες του Δημοσίου και να σταματήσει πλέον η κατά παρέκκλιση αντιμετώπισή τους σε όλα τα ζητήματα, από την στελέχωση τους μέχρι και την επιλογή στελεχών.

 

 • Ζητάμε την ισότιμη συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων σε όλες τις διοικητικές θέσεις ευθύνης των Υπηρεσιών της Εκπαίδευσης.

 

 • Ζητάμε η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της διοίκησης να γίνεται με τον εκάστοτε εφαρμοστέο νόμο που ισχύει για όλο το Δημόσιο και όχι με ειδικές διατάξεις.

 

 • Ζητάμε η επιλογή των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας να γίνεται από τα Συμβούλια του εκάστοτε εφαρμοστέου νόμου που ισχύει για όλο το Δημόσιο και όχι από αυτά που συγκροτούνται με ειδικές διατάξεις για να ελέγχονται από την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία.

 

 • Ζητάμε η αναπλήρωση των Διευθυντών Εκπαίδευσης να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

 • Ζητάμε τουλάχιστον, την τροποποίηση του παρόντος νομοσχεδίου ως προς το μέρος που αφορά στην επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών και των Διευθυντών Εκπαίδευσης και την ισότιμη συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων τους στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης τους.

 

 • Ζητάμε την τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών και των Διευθυντών Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν ισότιμα και οι διοικητικοί υπάλληλοι.

 

 • Ζητάμε την συγκρότηση ειδικής διακομματικής επιτροπής που θα μεριμνήσει για τα ανωτέρω. Έτσι και αλλιώς, θα δοθεί αναγκαστική παράταση στη θητεία των παρόντων Διευθυντών Εκπαίδευσης, διότι οι θητείες τους λήγουν 31 Ιουλίου 2018 και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης τους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

 

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΙΕΠ

 

Με τις τροποποιήσεις που εισάγονται στο παρών σχέδιο νόμου, σε διατάξεις του Ν. 3966/2011( Ιδρυτικός Νόμος Ι.Ε.Π. ), που αφορούν

στη διάρθρωση και στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών του, καταδεικνύεται η μεθοδευμένη πλέον προσπάθεια άλωσης της διοίκησης από τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλους τους φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΠΕΘ, την οποία και καταγγέλλουμε, έτσι:

 

Με το Άρθρο 62, Διευθυντής

Το άρθρο 9 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

¨ Στο Ι.Ε.Π. απασχολείται σε θέση  Διευθυντή, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης,         εκπαιδευτικός  της  δημόσιας  εκπαίδευσης  με  απόσπαση.¨,

όταν όλες οι αρμοδιότητες του Διευθυντή του ΙΕΠ είναι αμιγώς διοικητικές, όπως περιγράφονται στο άρθρο 63, ¨ Ο Διευθυντής προΐσταται της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας και του διοικητικού προσωπικού της, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο τους, είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Π., καθώς και όλων των διοικητικών και οικονομικών ενεργειών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων και δράσεων που υλοποιεί το Ι.Ε.Π., πλην των επιστημονικών θεμάτων.

και όταν από τον ιδρυτικό του νόμο είχαν δικαίωμα να διεκδικήσουν τη θέση του Διευθυντή και διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά και μέλη ΔΕΠ ή ακόμη και ιδιώτες. Άρθρο 9 του Ν. 3966/2011  ¨Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. ή Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, ή ιδιώτες.¨

Επίσης, το ίδιο επιχειρείται στις 2 νέες Υποδιευθύνσεις Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας που συστήνονται με το σχέδιο νόμου και στα  Τμήματα τους.   

 

Τέλος,  με το Άρθρο 65 , Διοικητικό προσωπικό,

Το άρθρο 12 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής: ¨Οι ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων και γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου Προέδρου και Αντιπροέδρου, καλύπτονται από το προσωπικό του Ι.Ε.Π. δυνάμει της Κ.Υ.Α. 33404/Η/27.3.2012 (Β΄ 947), καθώς και από έως ογδόντα (80) αποσπασμένους εκπαιδευτικούς τετραετούς θητείας¨, δηλαδή το ρουσφέτι (απόσπαση) όχι μόνο νομιμοποιείται, αλλά εξελίσσεται σε μακράς διαρκείας (τετραετούς θητείας) και ποσοτικοποιείται με τους ογδόντα αποσπασμένους, αντί να υπάρξει μέριμνα να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του ΙΕΠ με μόνιμο διοικητικό προσωπικό. 

 

 

Κυρίες, Κύριοι Βουλευτές

 

 

 • Ζητάμε την αποκομματικοποίηση της Διοίκησης στο ΙΕΠ και σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΕΘ.

 

 • Ζητάμε οι Διοικητικές Υπηρεσίες του ΙΕΠ και όλων των εποπτευόμενων φορέων μας να αποτελούν κανονικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα ισχύοντα στο  Δημόσιο  και να σταματήσει πλέον η κατά παρέκκλιση αντιμετώπισή τους σε όλα τα ζητήματα, από την στελέχωση τους μέχρι και την επιλογή στελεχών.

 

 • Ζητάμε την ισότιμη συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων σε όλες τις διοικητικές θέσεις ευθύνης του Ι.Ε.Π..

 

 • Ζητάμε την στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών του ΙΕΠ με μόνιμο προσωπικό και όχι με δεκάδες αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

 

Γ)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΕΙΔΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤΗΣ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

 

Με το Άρθρο 92,

Θέματα οργάνωσης της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), στο άρθρο 30 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται παρ. 5, η οποία έχει ως εξής: ¨ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων αποτελείται από τα εξής μέλη: αα) τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ως Πρόεδρο, ββ) τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Αντιπρόεδρο, γγ) έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δδ) τον Γενικό Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., εε) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. των A.E.I. με συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της θέσης τους με τα γνωστικά αντικείμενα της τεχνολογικής εκπαίδευσης που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στστ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που υπηρετεί στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στη διοίκηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ζζ) έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. που υποδεικνύεται από την Ε.Λ.Μ.Ε. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε..¨, δηλαδή οι μόνοι που δεν εκπροσωπούνται πάλι  στο διοικητικό Συμβούλιο από τον αιρετό τους εκπρόσωπο είναι οι εργαζόμενοι-διοικητικοί υπάλληλοι της Σχολής.

 

Κυρίες, Κύριοι Βουλευτές

 

 

 • Ζητάμε την ισότιμη συμμετοχή των διοικητικών υπαλλήλων της Σιβιτανιδείου Σχολής στο Διοικητικό της Συμβούλιο, με έναν (1) αιρετό τους εκπρόσωπο.

 

Ζητάμε όλες οι τυχόν μετακινήσεις-διαθέσεις  του προσωπικού της Σιβιτανιδείου Σχολής, να γίνονται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

Η ΠΟΣΥΠ  σε κάθε περίπτωση, αν δεν τροποποιηθεί το παρών σχέδιο νόμου ως προς το μέρος που μας αφορά θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση του, ως αντισυνταγματικού.

 

Loading...
 • europalso

  ideascentral