Πως θα στελεχωνονται τα τμήματα Δευτεροβάθμιας σε Οργανισμούς Θεραπείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/07/2017 - 22:17 | Author: Newsroom

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που κατατέθηκε στη Βουλη τα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) μπορεί να στελεχώνονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α) από μόνιμους εκπαιδευτικούς με τριετή (3) απόσπαση,

β) από μονίμους εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού,

γ) από μόνιμους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και

δ) από αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί είναι οι εξής:

1) Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

2) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

3) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ψ.Ν.Α.)

4) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας οι αποσπάσεις:

Η απόσπαση των εκπαιδευτικών θα  διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη των τριών (3) ετών για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία ή με αίτηση του εκπαιδευτικού.

Πρόβλεψη για το 2017-2018:

Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης επιτρέπεται η διετής απόσπαση για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 μόνιμων εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) κατά το σχολικό έτος 2016-2017, για τη στελέχωση των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, ύστερα αίτησή τους. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση:

καθορίζονται ότι τα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) μπορεί να στελεχώνονται κατά σειρά προτεραιότητας από μόνιμους εκπαιδευτικούς με τριετή απόσπαση, από μονίμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού, από μόνιμους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και από αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς. Κρίνεται δε σκόπιμη η κατά προτεραιότητα τριετής απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη σταθερότητα του εκπαιδευτικού κλίματος στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των συγκεκριμένων φορέων.

Επίσης, προβλέπεται κατ’ εξαίρεση διετής απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι  επιλέχθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) κατά το σχολικό έτος 2016-2017, προκειμένου να στελεχώσουν έγκαιρα κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018 τα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων αυτών.

Η προκείμενη απόσπαση είναι διετής και διαρκεί από το σχολικό έτος 2017-2018 έως το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς και ότι αίτηση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral