Πώς μετατρέπεται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών σε μόρια;

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/08/2016 - 10:04 | Author: Newsroom

Πολλά ερωτήματα για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας Διευκρινήσεις από Ζαχαρια Καψαλάκη

Συνάδελφοι, είναι απλός ο τρόπος.

Για κάθε μήνα προϋπηρεσίας μετρά 1 μόριο.

Για μισό μήνα 0,5 μόρια.

Για κάθε μέρα από εκεί και πέρα 0,0333 μόρια.

Δηλαδή έχετε 8 μήνες και 19 ημέρες. 8 μήνες=8 μόρια Μισός μήνας= 0,5 μόρια 4 ημέρες χ 0,0333=0,13 μόρια Σύνολο: 8,63 μόρια

(ΥΓ1: Σας παρακαλώ μη μου στέλνεται μνμ, για να σας υπολογίσω την προϋπηρεσία σας)

(ΥΓ2: Σας ενημερώνω για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας ως προς την ημέρα που θα παρουσιάζεστε στις Δ/νσεις Εκπ/σης, από πέρυσι ισχύει η πρώτη ημέρα που ορίζει η υπουργική απόφαση πρόσληψής σας.

Συγκεκριμένα: «Από το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής, και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία αυτής οριζόμενης, στη σχετική υπουργική απόφαση πρόσληψης, προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός αυτής προθεσμίας αυτής» ΦΕΚ: Αρ. Φ. 2617/1η Οκτωβρίου 2014-Τεύχος Β)

Loading...
  • europalso

    ideascentral