Ποιοι εκπρόσωποι των ετεροδόξων θα παρακολουθήσουν την έναρξη και τη λήξη της Μεγάλης Συνόδου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/02/2016 - 17:41 | Author: Newsroom
Σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Συνάξεως των Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών (Σαμπεζύ, 21-28 Ἰανουαρίου 2016) «Προσκαλοῦνται εἰς τήν ἐναρκτήριον καί τήν καταληκτήριον συνεδρίαν τῆς Συνόδου ὡς Παρατηρηταί ἐκπρόσωποι χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἤ Ὁμολογιῶν,

μετά τῶν ὁποίων ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διεξάγει Θεολογικόν Διάλογον, ὡς καί ἄλλων χριστιανικῶν ὀργανώσεων, ὡς κάτωθι:

α) δύο ἐκ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας,

β) εἷς ἐκ τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας,

γ) εἷς ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἰθιοπίας,

δ) εἷς ἐκ τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἐτσμιατζίν,

ε) εἷς ἐκ τοῦ Καθολικοσάτου τῆς Κιλικίας,

στ) εἷς ἐκ τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας,

ζ) εἷς ἐκ τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας,

η) ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Παλαιοκαθολικῶν τῆς Ἐνώσεως τῆς Οὐτρέχτης,

θ) εἷς ἐκ τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας,

ι) ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καί ὁ Διευθυντής τῆς Ἐπιτροπῆς Πίστις καί Τάξις τοῦ αὐτοῦ Συμβουλίου,

ια) ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν,

ιβ) ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, καί

ιγ) ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας».
Loading...
  • europalso

    ideascentral