Πίνακες επιλογής Προϊσταμένων ΚΕΣΥ και των 13 ΠΔΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/10/2018 - 13:26 | Author: Newsroom

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και των 13 Π.Δ.Ε. της χώρας

1- Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κατάρτιση προσωρινού αξιολογικού πινάκα υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά, για τα Κ.Ε.Σ.Υ. Ιονίων Νήσων

Κατάρτιση τελικών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για τα Κ.Ε.Σ.Υ. Ιονίων Νήσων

2- Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

3-Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΣΥ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔ _signed.pdf
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.pdf

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΣΥ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔ_signed.pdf
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls

 

4- Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ-http://srv-ipeir.pde.sch.gr/index.php/ekpaidefsi/mnu-eidiki-agogi/306-26-10-2019
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΗΣ ΠΕΔΙΕΚ ΗΠΕΙΡΟΥ –http://srv-ipeir.pde.sch.gr/index.php/ekpaidefsi/mnu-eidiki-agogi/305-26-10-2018

5- Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΣΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ –http://pelop.pde.sch.gr
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –http://pelop.pde.sch.gr

6-Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ημερών από την ανάρτησή του, ήτοι από 29/10/2018 έως 31/10/2018. Οι ενστάσεις απευθύνονται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ΣΕΕ, Προϊσταμένων ΚΕΣΥ & ΚΕΑ Δυτικής Ελλάδας και υποβάλλονται ιδιοχείρως στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( pdede@sch.gr) ή τηλεομοιοτυπία (Fax: 2610 362410) και σε κάθε περίπτωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της ενιστάμενου/νης.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΣΥ

 

7- Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οι Τελικοί Αναμορφωμένοι Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. όπως αυτοί καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 34/25-10-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 Υ.Α, την Φ.351.1/7/114481/E3/6-7-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και τις διατάξεις του Ν.4547/2018 και που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.32/15554/28-09-2018 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ανακοινώνεται από την Π.Δ.Ε. Αττικής ο Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. με βάση τα αντικειμενικά μόρια και κατά φθίνουσα σειρά, όπως αυτός καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-10-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 Υ.Α, την Φ.351.1/7/114481/E3/6-7-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και τις διατάξεις του Ν.4547/2018 και που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.32/15554/28-09-2018 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Πίνακα , εφόσον επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν ενυπόγραφη έγγραφη ένσταση, μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή του, δηλ. έως και την 31/10/2018 και ώρα 15:00.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής: mail@attik.pde.sch.gr ή στο fax 2106450609-2106450298

 

8-Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα δεκτών υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά
Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα μη δεκτών υποψηφίων

Δείτε εδώ τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα επιλογής Προϊσταμένων ΚΕΣΥ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται: α) ιδιοχείρως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Αρκαδίου 8, Λαμία (3ος όροφος, γραφείο 8), β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) mail@stellad.pde.sch.gr ή γ) με τηλεομοιοτυπία (fax) 22310 66167.

Σημείωση:
Σε περίπτωση υποβολής ένστασης μέσω fax ή e-mail, παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε τη λήψη αυτής από την Γραμματέα του Συμβουλίου, κα Τσουκνίδα Αθανασία ή κα Βαρθαλίτη Χρυσάνθη, στα τηλέφωνα 22310 66151-2.

 

9-Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας μετά τις ενστάσεις – Προσωρινός αξιολογικός πίνακας – Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων

10-Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

http://naigaiou.pde.sch.gr
11-Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
http://www.pdekritis.gr/2018/10/26/22230/
12-Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
http://thess.pde.sch.gr/jn/index.php/newspaper-blog/epilogi-proistamenon-k-e-s-y/755-anakoinosi-prosorinoy-aksiologikoy-pinaka-ypopsifion-gia-tis-theseis-proistamenon-ton-k-e-s-y-thessalias
13-Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακαςυποψηφίων προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Loading...


  • europalso   ideascentral