ΠΕΘ – Παράρτημα Πατρών για την απόφαση ΣTΕ για τα Θρησκευτικά

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/04/2018 - 10:18 | Author: Newsroom

Παράρτημα Πατρῶν  τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων:  Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀκυρώνει τό Νέο πολυθρησκειακό Πρόγραμμα γιά τά Θρησκευτικά

Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή τοῦ ἐν Πάτραις Παραρτήματος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

ἐκφράζει τήν εὐαρέσκεια καί τήν ἰδιαίτερη ἱκανοποίησή της γιά τήν ἱστορική ἀπόφαση, ὑπ᾽αριθμ. 660/2018, τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ), ἡὁποία ἔκρινε ὡς πολλαπλά ἀντισυνταγματικό τό Νέο Πρόγραμμα των συγκρητιστικών Θρησκευτικῶν πού ἐπεβλήθη ἀπό τόν πρώην Ὑπ. Παιδείας κ. Ν. Φίλην συμπραξάσης μειοψηφίας νεορθοδόξων θεολόγων καί κληρικῶν.

 

Ὁ πρώην Ὑπουργός, ὅπως καί ὁ νῦν κ. Κ. Γαβρόγλου φαίνεται ὅτι διεξήγαγαν προσχηματικό καί ὄχι εἰλικρινῆ διάλογο μέ τήν Ἐκκλησία καί στόχευαν νά τήν παγιδέψουν ἤ νά τήν φέρουν πρό τετελεσμένων γεγονότων. Αὐτό τοὐλάχιστον δείχνει ἡ συνεχής παραπλανητική ἀναφορά τοῦ κ. Γαβρόγλου σέ μιά συμφωνία φάντασμα. ἐπαναλαμβάνοντας τό σλόγκαν: «Ἡ Ἐκκλησία συμφώνησε σέ ὅ,τι κάναμε γιά τά Θρησκευτικά», ὅταν ἀντίθετα στά Πρακτικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 27ηςἸουνίου 2017 ἀναφέρεται ὅτι «ἡἹεραρχία δέν ἐνέκρινε, οὔτε ἀπέρριψε, ἁπλῶς ἐνημερώθηκε». Συγκεκριμένα, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καί Πρόεδρος τῆς Συνόδου, μετά τήν ἐνημέρωση ἀπό τά μέλη τῆς Ἐπιτροπής πού διεξήγαγαν τόν διάλογο μέ τό Ὑπουργείο Παιδείας γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί τή συζήτηση πού ἀκολούθησε, ἔκλεισε τό θέμα τοῦ Μαθήματος ὡς ἑξής: «Ἑπομένως, ἡἘπιτροπή διαλόγου θά συνεχίσει τόν διάλογο μέ τήν Πολιτεία καί θά παρακολουθεῖ τήν ἐξέλιξη τῶν θεμάτων ὡς πρός τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἔτσι, λοιπόν, σήμερα δέν θά ποῦμε ὅτι ἐγκρίνεται ἤἀπορρίπτεται τό Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν, ἀλλά ὅτι ἡ Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ἐνημερώθηκε ἀπό τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καί τούς εὐχαριστοῦμε…».

Καταρρίπτεται ἑπομένως τό ἄλλοθι πού εἶχε ἐφεύρει τό Ὑπουργεῖο, θέλοντας νά ἐμπλέξει τήν Ἐκκλησία στίς μεθοδεύσεις του γιά τήν ἀποορθοδοξοποίηση (ἀποχριστιανισμό) τοῦΜαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Σύμφωνα μέ τήν ἀναφερομένη ἀπόφαση τοῦἈνωτάτου ἈκυρωτικοῦΔικαστηρίου τῆς χώρας μας, τά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦμαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὄχι μόνο δέν ἀναπτύσσουν τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική συνείδηση τῶν μαθητῶν, ὅπως ρητῶς ὁρίζει τό Σύνταγμα στό ἄρθρο 16, ἀλλά, ἀντίθετα, τήν μεταβάλλουν καί τήν κλονίζουν.Σημαντικότατο εἶναι ὅτι τό ΣτΕ ἀναφέρει ὅτι «σχολική διδασκαλία, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή ή την αλλοίωση της θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο της οικογενείας, θα συνιστούσε μορφή ομαδικού προσηλυτισμού ιδιαιτέρως σοβαρή, ως επέμβαση στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών που δεν διαθέτουν την κριτική αντίληψη και ωριμότητα των ενηλίκων, κατά παράβαση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος».

Κατόπιν αὐτῶν, καλοῦμε τόν κ. Ὑπουργό Παιδείας: α) Νά εγκαταλείψει τήν ἀντιδραστική ἰδεοληπτική στάση του καί νά ἐνεργήσει ὡς Ὑπουργός ὅλων τῶν Ἑλλήνων -καί ὄχι μόνον τῶν ἀθέων καί τῶν ἀρνητὼν τῆς Ὀρθόδοξης Παραδόσης, τούς ὁποίους, μάλιστα, δέν ἀφορᾶ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἀφοῦἀπαλλάσσονται δικαιωματικά ἀπ’ αὐτό. β) Νά ἐπιδείξει τή νομιμόφρονα καί ὑποδειγματική συμπεριφορά, πού ἁρμόζει στίς ἐνέργειες ἑνός Ὑπουργοῦ Παιδείας ἔναντι τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Συντάγματος, τῶν Νόμων καί τῶν ἀποφάσεων τῆς Δικαιοσύνης καί νά ἐφαρμόσει ἀμέσως τήν ὡς ἄνω τελεσίδικη καί δεσμευτική γιά τή Διοίκηση Δικαστική ἀπόφαση. γ) Νά ἀποσύρει πάραυτα τό Νέο Πρόγραμμα γιά τό Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο καθώς καί τούς νέους Φακέλους – βιβλία γιά τό μάθημα τῶν ἀλλόκοτων αὐτῶν Θρησκευτικῶν. δ) Νά ἐπαναφέρει σέ ἰσχύ τό προηγούμενο Πρόγραμμα καί τά Βιβλία (2003-2006), ἕως ὅτου ἑτοιμασθοῦν μέ τήν πρωτοβουλία καί συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων τό νέο Πρόγραμμα καί τά νέα βιβλία, τά ὁποῖα, ἀφενός θά συνάδουν μέ τό Σύνταγμα, τούς Νόμους καί τή θεολογική παράδοση αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τῶν μαθητῶν καί θά ἀναπτύσσουν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική τους συνείδηση καί, ἀφετέρου, θά συμμορφώνονται πλήρως μέ τήν ἀμετάκλητη νομολογία πού καθιέρωσε πλέον ἡ δίκαια ἀπόφαση του ΣτΕ.

Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι, ἐπιτέλους, θά ἐπικρατήσει ἡ νηφαλιότητα, ἡ σύνεση, ἡ εἰρήνη καί ἡ σύμπνοια, σέ μιά περίοδο, μάλιστα, ἰδιαίτερα κρίσιμη γιά τήν πατρίδα μας, εὐχόμαστε σέ ὅλους:

Καλή Ἀνάσταση!

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral