Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχ. ωραρίου 2014-2015

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/10/2014 - 17:42 | Author: Newsroom

Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου

Σχετικά με την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός του σχολικού ωραρίου, σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2014-2015 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στην απόφαση επιλογής θεάματος, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

κατάλογος θεαμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες για παραστάσεις θεάτρου/ κουκλοθεάτρου/θεάτρου σκιών και ανευρίσκεται με την επιλογή του σχετικού εικονιδίου (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ 2014-2015) που υπάρχει στο αριστερό τμήμα της αρχικής σελίδας της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.e-yliko.gr

Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται από το Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ ύστερα από αίτηση και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους θιάσους.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναρτήσεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν έγκριση του θεάματος. Οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται για ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με θεάματα, των οποίων οι υπεύθυνοι έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά που τυπικά διασφαλίζουν την ποιότητα και την νομιμότητά τους. Καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των παραστάσεων πριν από την παρακολούθησή τους από τους μαθητές.

Στον ίδιο δικτυακό τόπο και κάτω από την ένδειξη ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ έχει αναρτηθεί κατάλογος με τίτλους κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες είχαν εγκριθεί κατά το διάστημα 1998-2010 από την τότε υφιστάμενη Ομάδα Εγκρίσεως Θεαμάτων για Μαθητές. Δίπλα από κάθε τίτλο αναγράφεται η βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία έχει κριθεί κατάλληλη η ταινία.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ.

Η απόφαση για την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός του σχολικού ωραρίου θα λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων έκαστης σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα εξής:

Οι παραστάσεις που θα επιλέγονται για παρακολούθηση από τους μαθητές θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους σκοπούς και τις αξίες της παιδαγωγικής, όπως είναι η ψυχική καλλιέργεια, η βίωση των αξιών της ζωής, η γνώση και η ορθή αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και την αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας των μαθητών στους οποίους απευθύνονται και να διαθέτουν άρτιο λόγο, άψογο περιεχόμενο και ποιοτική αισθητική προσέγγιση.

Θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται προετοιμασία ανάλογη με την ηλικία των μαθητών, η οποία να περιλαμβάνει πληροφορίες για το έργο, τον δημιουργό του, τη χρονική στιγμή της δημιουργίας και γενικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τους μαθητές να προσλάβουν τη μέγιστη ωφέλεια από την παρακολούθηση του θεάματος

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει πριν από την παρακολούθηση να έχουν ενημερωθεί για τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν κατά τη μετάβαση στον χώρο του θεάματος και κυρίως μέσα στις αίθουσες των θεαμάτων, όπου θα πρέπει να απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων.

Οι συνοδοί καθηγητές θα παρευρίσκονται μέσα στην αίθουσα που παρουσιάζεται το θέαμα καθ’

όλη τη διάρκειά του.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παρακολούθηση του θεάματος και σε κατάλληλη χρονική στιγμή, που θα επιλέγεται από τον εκπαιδευτικό, θα ακολουθεί συζήτηση πάνω στα θέματα που έθιγε η παράσταση, τη γνώμη των μαθητών για τους χαρακτήρες του έργου, την

απόδοσή τους από τους ηθοποιούς, τις παρατηρήσεις τους για την εικαστική διάσταση, την ηχητική κάλυψη κ.ά. Με τη συζήτηση αυτή θα επιδιώκεται η γενικότερη καλλιέργεια των μαθητών σχετικά με τα θεάματα αλλά και η ανάπτυξη της κριτικής τους ματιάς.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α) να βεβαιώνονται ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας και πυροπροστασίας με την ύπαρξη εξόδων κινδύνου στις αίθουσες των θεαμάτων που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές, ζητώντας από τους υπεύθυνους των θιάσων τους να επιδείξουν την σχετική άδεια λειτουργίας του χώρου της παράστασης.

Β) μετά από την παρακολούθηση κάθε παράστασης θεάτρου ή κουκλοθεάτρου να αποστέλλουν στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης φωτοτυπία του συνημμένου Πίνακα Στοιχείων Παρακολούθησης Θεάματος, συμπληρωμένου με τα ζητούμενα στοιχεία. Οι Πίνακες αυτοί θα φυλάσσονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και, δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (Ιανουάριο και Ιούνιο) θα κοινοποιούνται στην Εταιρία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, εφόσον υπάρχει σχετικό γραπτό αίτημά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ. . .) που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/ 09-03-1999) και αφορά στην πρόσβαση σε έγγραφα.

Θίασοι οι οποίοι επιθυμούν να αναρτηθούν οι παραστάσεις τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. δύνανται να ενημερώνονται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος εγγράφου ή να επικοινωνούν με το Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ (τηλέφωνο 210 344 3023210 344 3023).

Συνημμένα:

1 φύλλο ( Πίνακας Στοιχείων Παρακολούθησης Θεάματος)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Αθανασίου Κυριαζή -Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ- Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής -Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας Εκπ/σης -Διεύθυνση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Τ.Κ. 104 37 Αθήνα

2.ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εθνικής Αμύνης 2, Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη

3.ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσματζόγλου, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα

4.Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, Κάνιγγος 33, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα

5.Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Ψαρομηλίγκου 24, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα

6.ΥΠΠΟ Διεύθυνση Κιν/φου και Οπτικοακουστικών Μέσων, Τμήμα Προβολής Κιν/φικών Ταινιών, Εποπτείας και Ενίσχυσης Κιν/φικών Αιθουσών, Μετσόβου 5, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα

7.Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών, Τζωρτζ 6, Τ.Κ. 106 77 Αθήνα

8.UNIMA-ΕΛΛΑΣ, Παλαμηδίου 41, Τ.Κ. 10441 Αθήνα

9.Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου, Αγ. Μελετίου 85, Τ.Κ. 11251 Αθήνα

10.Οργανισμός Εταιρικών Θιάσων, Κάνιγγος 33, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα

11.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Χαρ. Τρικούπη 12, Τ.Κ. 301 00 Αγρίνιο

12.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ, Παύλου Μελά & Μπιζανίου, Τ.Κ. 359100 Βέροια

13.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΒΟΛΟΥ, Πλ. Ρήγα Φερραίου, Τ.Κ. 380 01 Βόλος

14.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Χίος), Λάδης 1, 821 00 Χίος

15.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Παπάζογλου 5, Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα

16.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ, Θεοδώρου Ζ. Πουλίδου 14, Τ.Κ. 65201 Καβάλα

17.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Μαντίκλου 17, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα

http://didefth.gr

18.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Δήμος Κέρκυρας, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα

19.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ, Πλ. Νίκης 1, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη

20.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Γεωργ. Κονδύλη 30, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή

21.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ, Νικ. Φωκά 5, Τ.Κ. 73132 Χανιά

22.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ, Ρούσβελτ 59, Τ.Κ. 412 22 Λάρισα

23.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ, Πλατεία Γεωργίου Α 17, Τ.Κ. 26221 Πάτρα

24.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΔΟΥ, Πλ. Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος

25.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, Υψηλάντου 17, Τ.Κ. 351 00 Λαμία

26.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ, Π. Κωστοπούλου 4, Τ.Κ. 621 00 Σέρρες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ:

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΙΑΣΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Α.Φ.Μ.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΙΝΕ

ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΑΤΕΛΩΣ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

(χωρίς το κόστος μεταφοράς)

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral