Πανεπιστήμιο Πατρών: Κατάρτιση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/05/2017 - 14:57 | Author: Newsroom

εκπαίδευση: Σκοπός του Προγράμματος «Κατάρτιση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Προσφύγων» (ΚΕΘΕΠ) είναι η εξειδίκευση διδακτικού προσωπικού, το οποίο επιθυμεί να εργαστεί με πρόσφυγες, προκειμένου να είναι ενημερωμένο σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αφετέρου να μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες τους.

 

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Τo Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, μόνιμους ή αναπληρωτές, της Προσχολικής, Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης
απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι προτίθενται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ή είναι ήδη αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή θα ήθελαν να απασχοληθούν σε δομές παροχής κοινωνικής φροντίδας και μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τους πρόσφυγες.
στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, αφού το Πρόγραμμα ακολουθεί την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δώδεκα (12) εβδομάδες από την έναρξή του, συνολικά 280 ώρες. Στη διάρκεια της υλοποίησής του οργανώνονται οκτώ τριήμερα εξ αποστάσεως σεμινάρια – webinars (ένα για κάθε θεματική) και ένα τελικό εξ αποστάσεως σεμινάριο για την παρουσίαση των τελικών εργασιών.

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Η προσφυγική κρίση και τα χαρακτηριστικά των προσφύγων
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (Δ/Ξ) Α’ μέρος
Διδακτικές στρατηγικές για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δ/Ξ γλώσσας Β’ μέρος
Διδακτικές στρατηγικές για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δ/Ξ γλώσσας Γ’ μέρος
Σχεδιασμός και υλοποίηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Ισότητα ευκαιριών – Δυναμική της πολυπολιτισμικής τάξης
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική – ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας
Εναλλακτικοί τρόποι διαπολιτισμικής επικοινωνίας – τέχνες

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης υπογεγραμμένο από το ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών.

Loading...
  • europalso

    ideascentral