Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/10/2016 - 17:21 | Author: Newsroom
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Τρίπολη 14-10-2016
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσουα ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι τη Δευτέρα 17-10-2016 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΕΕΠ Πελοποννήσου για την πρόσληψη-τοποθέτηση :
·ΕΝΝΕΑ (9)προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ –
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και
·ΠΕΝΤΕ (5) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσηςστα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2016-2017», με Κωδικό ΟΠΣ 5002109, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων
  • Μετά το πέρας της συνεδρίασης, θα αναρτηθεί ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου με έκδοση και ανάρτηση σχετικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά 1-7 που αναγράφονται στο με αριθ. πρωτ. 9047/30-09-2016 έγγραφό μας, αναρτημένο την ίδια μέρα στην ιστοσελίδα μας. Εφιστούμε την προσοχή σας στην προσκόμιση των προβλεπόμενων ιατρικών γνωματεύσεων (παθολόγου –ψυχιάτρου) στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσλαμβανόμενος είναι ικανός να ασκήσει τα υποστηρικτικά καθήκοντα του κλάδου του.
  • Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ. 10 της εγκυκλίου 118640/Δ3/19-07-2016, πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Όσοι υποψήφιοι δεν προσέλθουνεμπρόθεσμα για να αναλάβουν υπηρεσίαή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος. Ημερομηνία ανακοίνωσης πρόσληψης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π .
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral