Οριστικές παύσεις εκπαιδευτικών για πειθαρχικά παραπτώματα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/02/2016 - 11:11 | Author: Newsroom

Αποφάσεις για την οριστική παύση πέντε εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υπέπεσαν σε πειθαρχικά παραπτώματα, υπεγράφησαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκο Φίλη, σε εκτέλεση αποφάσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων ενώ μια άλλη απόφαση αφορούσε την «Αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού λόγω ποινικής καταδίκης».

Τα πειθαρχικά παραπτώματα που οδήγησαν στις αποφάσεις οριστικής παύσης των πέντε εκπαιδευτικών ήταν τα ακόλουθα:

  • Πειθαρχικό παράπτωμα «της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς υπαλλήλου εντός υπηρεσίας», που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 109 παρ. 2 περ. δ΄ του ν.3528/2007 .
  • Πειθαρχικό παράπτωμα «της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων», που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 107 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.
  • Πειθαρχικά παραπτώματα:

α)«της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων» , που προβλέπεται από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 και

β) « της άρνησης εκτέλεσης υπηρεσίας», που προβλέπεται από την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 και τιμωρούνται από το άρθρο 109 του ιδίου νόμου.

  • Πειθαρχικά παραπτώματα:

α) «της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης συμπεριφοράς για υπάλληλο εντός ή εκτός υπηρεσίας»

β) της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων» και

γ) «της αδικαιολόγητης άρνησης προσέλευσης για ιατρική εξέταση», που προβλέπονται από το άρθρο 107 και 109 του ν.3528/2007.

  • Πειθαρχικό παράπτωμα «της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς διαγωγής υπαλλήλου εκτός υπηρεσίας», που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 109 του ν.3528/2007.

Στην περίπτωση της αυτοδίκαιης έκπτωσης ο εκπαιδευτικός καταδικάστηκε από Τριμελές Πλημμελειοδικείο για τις πράξεις:

α) απιστίας,

β) της υπεξαίρεσης κατ΄ εξακολούθηση

γ) της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ΄ εξακολούθηση

Loading...
  • europalso

    ideascentral