Ορισμός Μελών πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/02/2018 - 21:20 | Author: Newsroom

Ορισμός Μελών του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) – Τροποποίηση Υ.Α.

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 64322/Γ1/15-4-2016 (ΑΔΑ: Ω9Ψ44653ΠΣ-Ξ9Ρ) Υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Μελών του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Loading...
  • europalso

    ideascentral