opsyd.sch.gr Αιτήσεις αναπληρωτών 2016 – 2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/07/2016 - 11:21 | Author: Newsroom

Από Τρίτη 12 Ιουλίου αναπληρωτές και ωρομίσθιοι θα μπορούν να κάνουν τις στο μέχρι και 19 Ιουλίου σύμφωνα με την εγκύκλιο αναπληρωτών 2016 που εξέδωσε το .

Διαβάστε : Αιτήσεις αναπληρωτών 2016: Η διαδικασία

Η πρόσκληση αφορά τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ01,ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17,ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01 και ΔΕ01.

Στην εγκύκλιο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσον αφορά τις περιοχές πρόσληψης φέτος και για πρώτη φορά μπορούν να δηλωθούν κατά σειρά προτεραιότητας, από μία μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Σημειώνεται ότι:

α) Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 δύναται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες.
β) Οι εκπαιδευτικοπί της Δευτεροβάθμιας δύναται να επιλέξουν (ανάλογα με τον κλάδο τους) και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια (κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20) και τα καλλιτεχνικά σχολεία (κλάδος ΠΕ18.41).

Μέχρι την Τρίτη 19 Ιουλίου έχουν περιθώριο να υποβάλουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (πλην των μουσικών) για την ένταξη στους και ωρομίσθιων για τις προσλήψεις της νέας σχολικής χρονιάς.

avgi.gr

Η πρόσκληση αφορά 28 ειδικότητες δασκάλων και καθηγητών, που για πρώτη φορά θα καταθέσουν ηλεκτρονικά δικαιολογητικά και προτιμήσεις.

Επίσης, για πρώτη φορά μπορούν να δηλωθούν κατά σειρά προτεραιότητας από μία μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Θα καταρτιστούν δύο πίνακες, που θα υποβληθούν για έλεγχο στον : προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών και προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στη μοριοδότηση για φέτος, ωστόσο για ακόμη μια χρονιά δεν είναι γνωστά τα λειτουργικά κενά, προκειμένου να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί εκ των προτέρων αν θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις τους.

Στην εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), προκειμένου να υποβληθούν οι αιτήσεις, στις οποίες όμως δικαίωμα δεν έχουν -για τελευταία χρονιά- όσοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν εντός της προηγούμενης διετίας. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο ως ωρομίσθιοι.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικοί με ανάπηρο παιδί εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς και ως εκ τούτου προτάσσονται στους πίνακες.

Ακόμη, κατ’ εξαίρεση, μόνο φέτος, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης χωρίς πτυχίο εξομοίωσης, οι οποίοι έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας των δύο τελευταίων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι εγγράφονται στον ΟΠΣΥΔ με τους κωδικούς που έλαβαν μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης του TAXISnet, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, είτε ως «χρήστες από το 2012», είτε ως «νέοι χρήστες» και «χρήστες πριν από το 2012» κατά περίπτωση. Μετά την ανακοίνωση των πινάκων, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου .

Βασικά δικαιολογητικά

1. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

2. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου

3. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ για την απόδειξη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους

5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

1. Αποδεικτικά της ιδιότητας της πολυτεκνίας και τριτεκνίας

3. Αποδεικτικά πάθησης από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας

5. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας

Μοριοδότηση

* Ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Διπλά μόρια για την προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα.

* Ένα μόριο για κάθε μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

* Μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

* Προτάσσονται υποψήφιοι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας (ή είναι γονείς ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%), πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, και πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Loading...
  • europalso

    ideascentral