ΟΠΣΥΔ Γιατί δεν φαίνεται η προυπηρεσία 2015 2016

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/06/2016 - 18:43 | Author: Newsroom

και προυπηρεσία αναπληρωτών

Ενημέρωση από Δ. Μπράτη

Όπως με ενημέρώσαν από τό τμήμα διορισμών του υπουργείου η προυπηρεσία του σχολικού έτους 2015 2016 δεν φαίνεται στο σύστημα γιατί δεν την έχουν καταχωρίσει ακόμη όλες οι Δνσεις ΠΕ.

Έχει καταχωρίσει περίπου το 95%. Μόλις ολοκληρώσουν όλες θα φαίνεται.

Διαβάστε : ΟΠΣΥΔ Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης των αναπληρωτών

Η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης απέστειλε στις Διευθύνσεις οδηγίες σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ΟΠΣΥΔ https://opsyd-auth.sch.gr/ από τους υποψηφίους αναπληρωτές :

(α)Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. έχουν τη δυνατότητα επικαιροποίησης / συμπλήρωσης / τροποποίησης των στοιχείων του φακέλου τους και

(β)όσοι υποψήφιοι δεν έχουν φάκελο (αφορά όσους δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2012-2013 και εξής), προσέρχονται στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία του φακέλου τους, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή), ακολουθώντας τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Φακέλου»που έχουν αναρτηθεί για το σκοπό αυτό στην ως άνω σελίδα.

Διαβάστε : ΟΠΣΥΔ : Για τον Αριθμό δημοτολογίου που ζητάει προαιρετικά το opsyd.sch.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral