Όλες οι αλλαγές στο Λύκειο και πρόσβαση τριτοβάθμια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/01/2017 - 12:33 | Author: Newsroom

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΛΥΚΕΙΟ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) καταθέτει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. την τελική έκθεσή του για τις αλλαγές στις και στο Λύκειο

Οι προτάσεις

– Επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ώστε να συμπεριλάβει την Α’ Λυκείου, με δυνατότητα γρήγορης επέκτασης και στις άλλες δύο τάξεις.
– Στη Β’ Λυκείου να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να συνδιαμορφώσουν, βάσει επιλογών, το πρόγραμμά τους στη Γ’ Λυκείου, προσανατολιζόμενοι στο πώς και σε τι θέλουν να συνεχίσουν.
– Για τη Γ’ προτείνονται εξάωρα μαθήματα. Και αυτό διότι για τις ανάγκες ενός τέτοιου Λυκείου τα μαθήματα θα διδάσκονται όχι μόνο εντός ευρύτερων επιστημονικών ενοτήτων αλλά και θα αφιερώνονται σε καθένα από αυτά περισσότερες ώρες.
– Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε συλλογικές δημιουργικές δραστηριότητες. Εισάγεται, δίπλα στον επαγγελματικό προσανατολισμό (και στα ΓΕΛ), η συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε συλλογικές δημιουργικές δραστηριότητες (θα μπορούσαν να συνδέονται και με τις δράσεις των μαθητικών κοινοτήτων, που πρέπει να ανανεωθούν ως θεσμός) και η εκπόνηση εκτενέστερων ερευνητικών εργασιών.
– Προτείνεται μια ενιαία Α’ τάξη που θα οδεύει σε μια Β’ τάξη με ανοιχτές ακόμα δυνατότητες για τους μαθητές και έναν χαρακτήρα που θα «προαναγγέλλει» τις πιο συγκεκριμένες επιλογές στη Γ’ τάξη.
– Το πρόγραμμα σπουδών της Α’ τάξης του Λυκείου θα αντανακλά τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο της αντίστοιχης τάξης του Γενικού Λυκείου όσο και αυτής του Τεχνικού-Επαγγελματικού. Οι μαθητές θα μπορούν να εξοικειωθούν με τα γνωστικά αντικείμενα και των δύο υφιστάμενων σήμερα τύπων εκπαίδευσης και να επιλέξουν την εκπαιδευτική πορεία τους. Η αλλαγή αυτή θα αφορά, αρχικά τουλάχιστον, την Α’ τάξη, διερευνώνται όμως οι δυνατότητες μεταφοράς της λογικής αυτής και στις υπόλοιπες δύο τάξεις του Λυκείου.

Στις δύο τελευταίες τάξεις προτείνεται:

– Να διατηρηθεί, επί το δυνατόν, ο «πολυδιάστατος» χαρακτήρας της γνώσης της Α’ Λυκείου, με την προσφορά επιλογών μαθημάτων ή ενοτήτων μαθημάτων όλων των γνωστικών, επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων.
– Να μειωθεί ο αριθμός των μαθημάτων.
– Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των επιμέρους μαθημάτων, ώστε να είναι δυνατή η εμβάθυνση.
– Να προετοιμάζει το πρόγραμμα μαθημάτων των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου τους μαθητές για τις απαιτήσεις των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει τόσο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων όσο και την εξοικείωση με το επιστημονικό πνεύμα και τον χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης.

Έτσι, στη Β’ Λυκείου πρέπει να παραμείνει ένας ισχυρός κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων γενικών γνώσεων προτού οι μαθητές προβούν στην καταλληλότερη για’ αυτούς επιλογή στη Γ’ Λυκείου πιο συγκεκριμένης επιστημονικής κατεύθυνσης.

Στη Γ’ Λυκείου η κεντρική λογική είναι η ύπαρξη μιας ενότητας επιλογών που δίνει δυνατότητα προσανατολισμού, σε συνδυασμό με μια ελεύθερη επιλογή εκτός «ειδίκευσης». Επομένως, στην τελευταία τάξη του Λυκείου τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Loading...
  • europalso

    ideascentral