Οι Βρεφονηπιοκόμοι για την ένταξη των νηπίων 4 – 6 ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/05/2017 - 11:59 | Author: Newsroom

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Υπόμνημα για Εξαγγελία Θέσπισης Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Το Σωματείο μας αποτελεί το Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων που αναγνωρίστηκε με την απόφαση 6206/12-12-2012 του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του με αριθμό μητρώου 29323 ειδ. 6160.
Απευθυνόμαστε με το παρόν υπόμνημα στα Υπουργεία σας με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας για την ένταξη του συνόλου των νηπίων 4-6 ετών στη δομή της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία), στα πλαίσια μεταρρυθμιστικού σχεδίου που θα παρουσιαστεί στα τέλη Ιουνίου.
Η δέσμευση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας που ορίζουν ότι οι Βρεφονηπιοκόμοι με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται με την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο (Π.Δ. 523/1991 ΦΕΚ 203/24-12-91 τ. Α’). Και αυτό γιατί στο ίδιο Π.Δ. ορίζεται ότι οι πτυχιούχοι του κλάδου μας δεν έχουν δικαίωμα απασχόλησης στα εκπαιδευτικά κέντρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας (Νηπιαγωγεία).
Η συγκεκριμένη εξαγγελία είναι σαφές ότι δεν αποτελεί κανενός είδους μεταρρύθμιση αλλά μία επέκταση ουσιαστικά της ρύθμισης της παραγράφου 1α του άρθρου 73 του Ν. 3518/2006 που ορίζει ότι είναι υποχρεωτική η φοίτηση στα Νηπιαγωγεία του Υπουργείου Παιδείας των νηπίων που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε ετών και μία διεύρυνση της καταστρατήγησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου μας.
Το Σωματείο μας είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της προσχολικής αγωγής. Για αυτό δεν είμαστε αντίθετοι στη θέσπιση καθολικής δίχρονης προσχολικής αγωγής με ταυτόχρονη όμως λειτουργία νηπιακών και προνηπιακών τμημάτων σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, προκειμένου να συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι στην προσχολική αγωγή. Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι σε αποσπασματικού τύπου μέτρα που αποκλείουν ουσιαστικά τους επιστημονικά καταρτισμένους απόφοιτους των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής από μεγάλο μέρος του γνωστικού τους αντικειμένου.
Στα πλαίσια αυτά καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλογιστεί πριν νομοθετήσει ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας μαζί με τα Πανεπιστήμια από το 2001, ότι λειτουργούν ως παράλληλος και όχι ως κατώτερος τομέας της (άρθρο 2 του Ν. 4009/11) και ότι οι πτυχιούχοι τους δεν μπορούν να αποκλείονται από την προσχολική αγωγή και να αντιμετωπίζονται σαν παιδαγωγοί δεύτερης κατηγορίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο κλάδος μας δηλώνει ότι θα σταθεί δυναμικά απέναντι σε οποιαδήποτε απόφαση τον υποβαθμίζει επιστημονικά και εργασιακά.
Επιπλέον καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να τοποθετηθεί και να εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στην προτεινόμενη ρύθμιση που αποφασίστηκε μονομερώς από το Υπουργείο Παιδείας (χωρίς να ληφθούν καθόλου υπόψη τόσο το Υπουργείο όσο και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία των ).

Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να μην επιτρέψει την κατάργηση προνηπιακών τμημάτων, τη συρρίκνωση του θεσμού των παιδικών σταθμών και την καταστρατήγηση του άρθρου 12 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ αριθμ. φύλλου 497/22-4-2002). Έχει χρέος να προστατέψει τον χώρο στον οποίο εφαρμόζονται σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα από έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο παιδαγωγικό προσωπικό και φιλοξενούνται κατά γενική ομολογία με επιτυχία μέχρι σήμερα τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.
Τέλος ζητάμε να οριστεί άμεσα ημερομηνία συνάντησής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Γαβρόγλου: «Υποχρεωτικά στο νηπιαγωγείο από 4 ετών»

Loading...
  • europalso

    ideascentral